Internetowe relacje z interesariuszami

Dobrze prowadzony serwis internetowy jest nie tylko wizytówką, źródłem podstawowej wiedzy o spółkach. Inwestor poszukuje bowiem przede wszystkim obiektywnej wiedzy o niej. Dlatego poza funkcją informacyjną, coraz większe znaczenie ma jego rola komunikacyjna. "Zauważamy, że zarówno drobni, jak i instytucjonalni inwestorzy chętnie korzystają z zaufanych dostawców treści. Stąd nowości, bieżące informacje i raporty okresowe są poszukiwane na witrynach mediów lub instytucji finansowych i tam staramy się docierać z najważniejszymi informacjami. Natomiast rozwój naszej witryny będziemy prowadzić w kierunku zwiększania jakości komunikacji z rynkiem, umożliwiając bezpośredni kontakt z zarządem w formie chatów, e-komentarzy, e-konferencji dostępnych przez łącza internetowe po publikacji ważniejszych raportów bieżących i okresowych" - mówi Patrycja Ptaszek, dyrektor ds. komunikacji i członek zarządu Macrologic.

Podmioty korzystają z nowych możliwości technicznych do realizacji typowych dla spółek giełdowych zadań. "Ważnym projektem, do którego wdrożenia przygotowujemy się intensywnie jest umożliwienie przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za pośrednictwem Internetu - tzw. eWZA. PBG jest zresztą pierwszą w Polsce spółką, która wprowadziła zmianę w statucie, umożliwiającą akcjonariuszom uczestnictwo w WZA poprzez Internet" - mówi Kinga Banaszak-Filipiak. W ostatnim roku firma całkowicie zmodernizowała oraz przeorganizowała strukturę witryny internetowej. Wart podkreślenia jest fakt wprowadzenia mobilnego serwisu internetowego PBG, który umożliwia zainteresowanym korzystanie ze strony za pomocą telefonu komórkowego bądź PDA. Na stronie zamieszczane są pliki wideo z organizowanych przez spółkę konferencji dotyczących wyników finansowych, a każda z nich transmitowana jest online, co umożliwia wszystkim zainteresowanym inwestorom czynny udział w konferencji, w tym zadawanie pytań.

Rozwój form i technik komunikacji z inwestorami nie jest tylko domeną serwisów dużych i wielkich spółek. Także podmioty z rynku NewConnect doceniają wagę internetowego medium. "W lutym 2009 r. uruchomiliśmy nową, firmową stronę, której integralną częścią jest serwis relacji inwestorskich. Doskonaliliśmy go w kolejnych miesiącach, czego efektem było uruchomienie newslettera dedykowanego bezpośrednio inwestorom i niemal pełna dostępność strony w języku angielskim. Jesteśmy jedną z nielicznych spółek z rynku NewConnect, udostępniającą raporty bieżące w języku angielskim. Rozważamy możliwość uruchomienia na stronie kalkulatora zwrotu z inwestycji oraz internetowych transmisji obrad WZA" - opowiada Monika Bartoszak. Informacja i dane są elementem "twardym" owej komunikacji. Ale Internet wspiera przecież także budowanie wizerunku. "W październiku zaprosiliśmy naszych klientów, akcjonariuszy i inwestorów na wirtualną wizytę w nowej siedzibie. Mógł ją odbyć każdy bez ruszania się z miejsca dzięki specjalnemu modułowi <<Zwiedzamy LUG>> oraz przy pomocy prezentacji multimedialnej" - dodaje.

Przyszłość leży w interakcji

Wprowadzone w 2009 r. zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych silnie zmieniają wzajemne relacje spółki i akcjonariuszy. "Transmisje obrad WZA, możliwość e-głosowania będą wyzwaniami oswajanymi w codziennej praktyce tak przez spółki, jak i akcjonariat w najbliższych latach. Kolejnym krokiem prawnym mógłby być wprowadzony obowiązek osobistego komentarza zarządu w formie e-konferencji transmitowanej przez Internet w odniesieniu do wyników"- mówi Patrycja Ptaszek.

Laureaci ostatniej edycji Konkursu Złota Strona Emitenta, wskazują także, że przyszłość leży w interaktywnym charakterze relacji. "Z punktu funkcjonalnego z pewnością rośnie rola interakcji z uczestnikami rynku. Osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie starają się nie tylko przekazywać informacje rynkowi, ale także pozyskiwać od niego te informacje, które pomagają spółce realizować cały ten proces lepiej i bardziej relewantnie do oczekiwań rynku.


TOP 200