Internetowe korytarze

PPTP umożliwi bezpieczne przesyłanie danych przez Internet.

PPTP umożliwi bezpieczne przesyłanie danych przez Internet.

Microsoft Corp., wspólnie z 3Com, Ascend Communications, ECL Telematics i US Robotics, opracował nowy protokół komunikacyjny, który umożliwi zwiększenie zasięgu wirtualnych sieci prywatnych za pośrednictwem komutowanych linii telefonicznych. Point to Point Tunnelling Protocol (PPTP) firmy Microsoft oferuje możliwość budowania dużej infrastruktury przez łączenie mniejszych sieci metodą zdalnego dostępu z przesyłaniem danych poprzez bezpieczne "sieciowe korytarze". Umożliwia to odległym użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci korporacyjnych za pośrednictwem Internetu.

Dzięki PPTP użytkownicy ci mogą wykorzystywać Windows 95 lub Windows NT Workstations oraz protokoły PPP, które umożliwiają łączność z lokalnymi dostarczycielami usług internetowych, by łączyć się z sieciami korporacyjnymi za pomocą Internetu. Stosowanie PPTP spowoduje, że firmy, które utrzymywały własną infrastrukturę sieci, nie będą już musiały tego robić. Aby korzystać z PPTP, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w oprogramowaniu klienckim. Jedynie od service providerów wymagany będzie niewielki upgrade oprogramowania.

Protokół PPTP zostanie wbudowany w nową wersję Windows NT 4.0, której premiery należy spodziewać się latem br.

Planuje się również stworzenie narzędzia do bezpośredniego łączenia serwerów za pomocą PPTP (a nie tylko serwerów ze stacjami klienckimi). Sprzedawcy serwerów zdalnego dostępu, tacy jak m.in.: Ascend, 3Com, ECL Telematics i US Robotics, planują wspierać nowy protokół w produkowanych przez siebie serwerach, jak również brać czynny udział w pracach nad jego rozwojem. Za drivery PPTP, które znajdą się w nowej wersji Windows NT, odpowiedzialna jest firma US Robotics.

Microsoft oczekuje, że PPTP wesprą także dostarczyciele usług internetowych i inni producenci systemów operacyjnych. Dokumentacja dotycząca nowego protokołu jest ogólnie dostępna pod internetowym adresem:ftp://ftp.microsoft.com w katalogu /developr/drg/PPTP. Przykłady kodów PPTP będą dystrybuowane także z Windows NT Server 4.0 Driver Developement Kit, aby umożliwić innym producentom stworzenie szerszego zakresu rozwiązań dla klientów. Specyfikacja PPTP ma także zostać przesłana w najbliższym czasie do Internetowego Komitetu Normalizacyjnego (Internet Engineering Task Force), który ewentualnie uczyni z niej standard sieciowy.


TOP 200