Internet ważny jak drogi i prąd

Połączenia sieciowe stają się równie ważne, co drogi i energia elektryczna, media społecznościowe kształtują nowe sposoby przekazywania informacji, a usługi sieciowe mogą tworzyć wszyscy, zarówno firmy jak i konsumenci - to najważniejsze trendy konsumenckie na 2012 rok prezentowane przez dział Ericsson ConsumerLab.

10 najważniejszych trendów konsumenckich na 2012 rok prezentowanych przez Ericsson ConsumerLab:

1. Komunikacja sieciowa króluje. Stała się tak ważna, jak powietrze, którym oddychamy. Konsumenci podają, że Internet byłby ostatnią rzeczą, z której zrezygnowaliby, gdyby byli zmuszeni ograniczyć wydatki

2. Każdy może świadczyć usługi sieciowe. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na nowe usługi. Internet umożliwia tworzenie nowych rozwiązań, na przykład aplikacji, zarówno firmom, jak i konsumentom.

3. Media społecznościowe kształtują nowe sposoby podawania wiadomości. Media społecznościowe zwiększają skalę wykorzystywania zdjęć, wideoklipów i i utworów muzycznych, a obecnie także ułatwiają konsumentom ocenę rzetelności informacji przez udostępnianie komentarzy społecznych.

4. Telefony komórkowe odgrywają istotną rolę w życiu codziennym. Konsumenci najbardziej interesują się usługami mobilnymi bezpośrednio związanymi z najbliższym otoczeniem lub lokalnymi punktami usługowymi. 90% wszystkich właścicieli smartfonów zawsze nosi je ze sobą, natomiast tylko 80% podaje, że zawsze ma przy sobie pieniądze.

5. Przejrzystość jest większa niż prywatność. Ludzie przyzwyczajają się do tego, że ich życie jest przejrzyste, więc oczekują od firm i instytucji, że także one będą działać w sposób przejrzysty.

6. Przetwarzanie w chmurze ułatwia wiele spraw. Współużytkowanie informacji i posiadanie kilku urządzeń stale połączonych z Internetem staje się wśród konsumentów normą, co wywołuje wprowadzanie wielu usług opartych na przetwarzaniu w chmurze. Główną rolę odgrywa tu łatwość użycia.

7. Kobiety przyczyniają się do upowszechnienia smartfonów. Przeprowadzone przez nas w 2011 r. badanie użytkowników smartfonów wykazało, że z usług niszowych częściej korzystają mężczyźni, natomiast znacznie więcej kobiet korzysta z usług zwykłych, takich jak połączenia głosowe, SMS i Facebook. Przez aktywną integrację wykorzystywania wszystkich kanałów komunikacji w jednym urządzeniu kobiety przyczyniają się do popularyzacji smartfonów na rynku masowym.

8. Zakupy są łatwiejsze. Nasze badanie wykazało, że 67% użytkowników smartfonów jest zainteresowanych płatnościami mobilnymi. Płatności nie powinny być postrzegane oddzielnie, lecz muszą występować w kontekście codziennych zakupów — na przykład w połączeniu z informacjami o produkcie, punktami premiowymi, potwierdzeniami odbioru, a nawet w nawigacji centrów handlowych.

9. Ze wszystkim można się łączyć. Mobilna transmisja danych wyprzedziła połączenia głosowe w czwartym kwartale 2009 r. i zdublowała je w pierwszym kwartale 2011 r. Użytkownicy coraz częściej łączą się z Internetem i z obiektami w swoim otoczeniu, takimi jak samochody, automaty sprzedające, bramki biletowe itd.

10. W niepewnych czasach konsumenci chcą mieć kontrolę. W okresach niestabilności ekonomicznej lub gdy wydarza się katastrofa naturalna, na przykład trzęsienie ziemi, widoczny jest wzrost zainteresowania konsumentów usługami użyteczności publicznej, takimi jak dostawy wody i elektryczności. Podobnie zmiana wysokości dochodów netto wywołuje u konsumentów potrzebę kontroli korzystania z usług.

ConsumerLab prowadzi badania ludzkich wartości i zachowań oraz sposobów działania i myślenia dotyczących produktów i usług teleinformatycznych od 15 lat. Program badawczy jest oparty na corocznych wywiadach ze 100 000 ludzi w przeszło 40 krajach i ponad 10 wielkich aglomeracjach miejskich.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200