Internet w mojej gminie: Zabrze

W ramach projektu "HotSpoty" w Zabrzu zostaną w wytypowanych lokalizacjach wybudowane i uruchomione punkty bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Lokalizacje zostaną wyposażone w urządzenia dostępowe typu Access Point. Projekt zakłada stworzenie 27 takich punktów.

W chwili obecnej na terenie miasta działa już pierwszy taki punkt, a w następnym roku planuje się uruchomienie kolejnych. Ponadto w maju tego roku Zabrze złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu "Budowa Zabrzańskiej Sieci Bezprzewodowej". Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WSL 2007-2013 i planuje wybudowanie pięciu kolejnych punktów typu HotSpot. Dzięki temu miasto chce podnieść swoją atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną.

Technologia: WiMax/WiFi

Termin: 2015 r.

Prędkość transmisji: 256/128 (Down/Up) kbit/s

Koszt projektu: 150 tys. zł

Jednocześnie miasto realizuje wieloletni projekt "Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej i Bezprzewodowej", w ramach którego miasto wybuduje metropolitarną szkieletową sieć szerokopasmową na bazie której lokalne firmy będą mogły świadczyć mieszkańcom usługi dostępu do Internetu. Sieć ma być też wykorzystana przez miasto do udostępnienia szerokopasmowego Internetu placówkom administracji publicznej, szkołom, bibliotekom itp.

Zapraszamy kolejne gminy do wypełnienia naszej ankiety. Computerworld.pl zaczął zbierać informacje na temat Internetu socjalnego udostępnianego przez polskie gminy ich mieszkańcom. Zebraliśmy już ponad 20 ankiet, a ponad 200 gmin i powiatów pobrało od nas login i hasło do ankiety, od dziś (16 grudnia) zaczniemy je opisywać na naszych stronach.

Jeśli uważacie, że Wasza gmina powinna zostać opisana, powinna zgłosić się do nas piszcie do nas.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200