Internet w mojej gminie: Świecie

W województwie kujawsko-pomorskim projekt e-Świecie ma zapewnić dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Celem projektu e-Świecie jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projektem jest objętych 100 gospodarstw domowych. Grupę tę stanowią osoby, które mieszkają na terenie Śródmieścia i Starego Miasta w Świeciu. Muszą też spełnić kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, albo też w danym gospodarstwie muszą mieszkać osoby niepełnosprawne za znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Celem szczegółowym projektu jest udostępnienie wytypowanym gospodarstwom łącza internetowego - wraz ze sprzętem komputerowym - oraz umożliwienie im nabycia umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Sieci. "Osiągnięcie powyższych celów w znaczącym stopniu zwiększy szanse rozwojowe grupy, do której jest skierowany oraz znacząco podniesie udział tychże osób w nowoczesnym życiu gospodarczym" - uważają przedstawiciele miasta Świecie.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie

Zasięg: obszar rewitalizowany miasta Świecia (Śródmieście i Stare Miasto)

Technologia: szerokopasmowa sieć bezprzewodowa

Termin: projekt rozpoczęto w marcu 2009, a termin jego zakończenia to 30 czerwca 2012 r.

Prędkość transmisji: 0,5 Mb/s do 1,0 Mb/s

Koszt projektu: 1,97 mln zł

Zapraszamy kolejne gminy do wypełnienia naszej ankiety. Computerworld.pl zaczął zbierać informacje na temat Internetu socjalnego udostępnianego przez polskie gminy ich mieszkańcom. Zebraliśmy już ponad 20 ankiet, a ponad 200 gmin i powiatów pobrało od nas login i hasło do ankiety, od dziś (16 grudnia) zaczniemy je opisywać na naszych stronach.

Jeśli uważacie, że Wasza gmina powinna zostać opisana, powinna zgłosić się do nas piszcie do nas.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200