Internet w Polsce - dla kogo?

Internet jest największą siecią komputerową na świecie - to zazwyczaj wiedzą wszyscy. Ale dla firmy czy prywatnego użytkownika najważniejsze są odpowiedzi na pytania: Do czego może mi się to przydać? W jakim czasie poniesione nakłady zwrócą się? Czy dostęp do Internetu będzie miał wpływ na działalność firmy?

Internet jest największą siecią komputerową na świecie - to zazwyczaj wiedzą wszyscy. Ale dla firmy czy prywatnego użytkownika najważniejsze są odpowiedzi na pytania: Do czego może mi się to przydać? W jakim czasie poniesione nakłady zwrócą się? Czy dostęp do Internetu będzie miał wpływ na działalność firmy?

W dzisiejszym artykule postaram się na niektóre z nich odpowiedzieć, przedstawiając możliwości oferowane przez Internet i niektóre z powstających inicjatyw. Należy pamiętać, że znajdujemy się w specyficznym momencie - początków rozwoju sieci i powstawania pierwszych usług z nią związanych. Największym użytkownikiem Internetu w Polsce są środowiska akademickie - szacowana przez (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) liczba osób mających dostęp do tej sieci przekracza 30 tys. Niewielka, w porównaniu z tym, liczba użytkowników komercyjnych (to ci, którzy sami opłacają koszty przyłączenia do Internetu) wynika ze skromnej, krajowej oferty usług dostępnych przez sieć. Oczywiście dla firm, które prowadzą rozległą korespondencję zagraniczną, mają tam partnerów handlowych czy też korzystają z zagranicznych serwisów informacyjnych, Internet jest naturalnym narzędziem pracy. Dla przedsiębiorstw działających wyłącznie na rynku krajowym Internet jest (w tej chwili) znacznie mniej atrakcyjny. Wydaje się, że stan ten szybko się zmieni - pojawiają się pierwsze, poważne serwisy informacyjne tworzone w kraju, a instytucje tradycyjnie dostarczające informacji zaczynają traktować sieci rozległe (w tym Internet) - jako rozszerzenie swojej oferty i możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców.

Hasło "Internet dla wszystkich" zaczyna nabierać znaczenia - dostarczenie tysiącom "zwykłych" użytkowników nie tylko dostępu do sieci, ale przede wszystkim atrakcyjnej oferty serwisów informacyjnych, banków danych i usług związanych z samą siecią, powinno zaowocować wykreowaniem zupełnie nowego rynku. Powstaną nowe firmy zajmujące się przyłączaniem do Internetu, obsługą użytkowników, tworzeniem oprogramowania, dostarczaniem informacji.

Przyjrzyjmy się temu, co w najbliższym czasie pojawi się w sieci: katalogi teleadresowe (na początek ok. miliona firm). Możliwość przeszukiwania bazy danych wg dowolnych kryteriów (lokalizacja, zakres działalności, forma prawna, wielkość przedsiębiorstwa) oraz stała aktualizacja danych (nawet codzienna) pozwalają traktować taki katalog jako źródło precyzyjnej i pewnej informacji o firmach. Zbiór aktów prawnych obowiązujących w Polsce - w tym przypadku elektroniczna forma informacji jest szczególnie dogodna - dostajemy uporządkowany, jednolity zbiór dokumentów, łatwy do przeglądania, wyposażony w narzędzia do sprawnego wyszukiwania potrzebnych przepisów. Możemy także korzystać z elektronicznych "odnośników" - pozwalających szybko przeskakiwać między powiązanymi ze sobą aktami prawnymi, bez konieczności wielokrotnego wyszukiwania. Serwisy informacyjne o gospodarce - wiadomości z kraju i zagranicy, notowania giełdowe, kursy walut na różnych rynkach, informacje o gospodarce rolnej, przegląd giełd towarowych, to tylko fragment oferty.

Elektroniczna forma danych pozwala na łatwe wprowadzenie ich do innych aplikacji komputerowych - baz danych, programów kalkulacyjnych, specjalnych programów dla inwestorów giełdowych i in. Katalogi ofert współpracy gospodarczej - możliwość wstawienia danych o swojej firmie, proponowanych towarach lub usługach, poszukiwanych kooperantach, do sieci o zasięgu krajowym, a nawet światowym jest dla wielu przedsiębiorstw atrakcyjną i badzo tanią formą promocji. Umożliwia znalezienie partnera handlowego, nawiązanie kontaktów z innymi firmami z branży. Akcje tego typu prowadzone są zarówno przez firmy komercyjne, jak i przez organizacje promujące rozwój gospodarczy (w tym agencję ONZ UNIDO ).


TOP 200