Internet przez sieć UMTS we Wrocławiu

15 listopada Polska Telefonia Cyfrowa oficjalnie uruchomiła sieć trzeciej generacji UMTS we Wrocławiu, dostarczoną przez firmę Siemens. Wrocław jest trzecim po Warszawie i Łodzi miastem w Polsce, w którym działa sieć 3G należąca do tego operatora. Sieć wyposażona w kilkadziesiąt węzłów nadawczych obejmuje swoim zasięgiem miasto Wrocław i okolice.

Po rozstrzygnięciu i podpisaniu w ubiegłym miesiącu przez PTC umów z dostawcami sprzętu i wykonawcami sieci UMTS, operator zaczął intensywnie instalować i oddawać do eksploatacji sieci 3G w kolejnych aglomeracjach krajowych (10 rejonów). Komercyjne usługi UMTS operator udostępnił w Warszawie od kwietnia tego roku, w Łodzi sieć 3G rozpoczęła swą działalność 14 listopada, a dzień później (15.11.2005 r.) nastąpiło oficjalne otwarcie sieci we Wrocławiu. W tych trzech miastach operator świadczy komercyjne usługi UMTS pod marką Blue Connect, natomiast w pozostałych aglomeracjach wyspowych będą one udostępnione w roku przyszłym.

Dostawcami naziemnej infrastruktury UMTS dla PTC są dwaj producenci: Ericsson i Siemens. Rozwiązania sieci UMTS w Łodzi, Trójmieście, Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie i w Katowicach dostarcza Ericsson, natomiast za tworzenie infrastruktury radiowej w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie oraz rozbudowę już działającej sieci 3G w aglomeracji warszawskiej nadal odpowiada Siemens. Po zakończeniu tego etapu prac, w zasięgu sygnału UMTS ma znaleźć się ponad 7 milionów mieszkańców kraju, co przybliży Erę do wykonania zobowiązań zawartych w licencji na świadczenie usług UMTS czyli dostarczania tych usług na terenie zamieszkanym przez 20% ludności Polski do końca 2006 r.

Uruchomienie sieci UMTS na sprzęcie Siemensa (Node B, RNC) we Wrocławiu zostało poprzedzone testami kilkudziesięciu stacji bazowych (około 50), których celem było zapewnienie odpowiedniego dostępu i jakości sygnału na terenie całego miasta. Nowa sieć UMTS umożliwia klientom PTC korzystanie z szybkiego bezprzewodowego Internetu, mobilnego dostępu do zasobów korporacyjnych oraz poczty e-mail za pośrednictwem karty Blue Connect instalowanej w komputerach przenośnych. Obecnie z bezprzewodowych usług Blue Connect korzysta za zryczałtowaną opłatą miesięczną ponad 20 tys. klientów operatora PTC. Najniższa opłata miesięczna wynosi teraz 50 zł z ograniczeniem wielkości przesyłanych danych (do 500 MB) oraz około 120 zł bez ograniczania wielkości zasobów.

Internet przez sieć UMTS we Wrocławiu

Dostęp do sieci UMTS uzyskuje się poprzez nową uniwersalną kartę Blue Connect Fusion+, która obsługuje wszystkie współcześnie dostępne radiowe technologie komunikacji mobilnej: GPRS, EDGE, WLAN i UMTS. Obsługa kilku technologii radiowego transportu przez jedną kartę ma szczególne znaczenie, gdyż zasięg połączeń radiowych UMTS (384 kb/s) zwykle nie przekracza kilkuset metrów, podczas gdy dostęp w technologii WLAN jest o wiele bardziej korzystny pod względem szybkości na małych dystansach. Dla komputerów stacjonarnych (bezprzewodowa praca w domu) nadal funkcjonują modemy UMTS Siemens ES75, umożliwiające przesyłanie danych z szybkością do 236,8 kb/s. Oprócz dostępu do Internetu i poczty obsługują one książkę telefoniczną oraz pozwalają na wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS.

Oficjalne uruchomienie sieci UMTS we Wrocławiu zbiegło się z uzyskaniem przez operatora PTC pierwszych 10 milionów klientów sieci mobilnej Era GSM, wśród których połowa korzysta obecnie z firmowych rozwiązań prepaidowych Tak Tak. Teraz ta liczba będzie powiększała się systematycznie o abonentów komórkowych sieci 3G, a już widać, że plany przyłączenia nowych klientów przekraczają założone 20 tys. w ciągu 12 miesięcy. Zwłaszcza, jeśli telefony 3G będą bardziej dostępne od przyszłego roku, powiedział na uroczystości otwarcia sieci we Wrocławiu prezes zarządu PTC Tadeusz Kubiak. Zdaniem Wilhelma Stuckemanna, dyrektora d/s Eksploatacji Sieci i członka zarządu PTC, dalsze podnoszenie szybkości transmisji UMTS do przepływności 1-2 Mb/s będzie możliwe poprzez wdrażanie kolejnej technologii HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) i może nastąpić w 2006 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200