Internet po podlasku

Niemal każdy mieszkaniec powiatu sokołowskiego ma możliwość nie tylko zainstalowania telefonu, ale i uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu. Infrastrukturę techniczną tego rozwiązania dostarczył Siemens.

Niemal każdy mieszkaniec powiatu sokołowskiego ma możliwość nie tylko zainstalowania telefonu, ale i uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu. Infrastrukturę techniczną tego rozwiązania dostarczył Siemens.

Stolicą powiatu, którego terytorium ma ok. 1100 km2, jest 18-tysięczny Sokołów Podlaski. Powiat liczy ok. 60 tys. mieszkańców i poza jeszcze jednym miastem - Kosowem Lackim z ok. dwutysięczną ludnością - w jego skład wchodzi 7 gmin wiejskich. Od pewnego czasu w powiecie sokołowskim nie ma problemu z dostępem do Internetu.

Tak powszechny dostęp do Internetu zapewnia mieszkańcom powiatu lokalny operator, Telefony Podlaskie SA, będący członkiem grupy Telekomunikacji Polskiej, posiadającej większościowy pakiet akcji. Pozostali akcjonariusze to samorządy lokalne i Skarb Państwa mający pieczę nad środkami PHARE. Podlaska spółka, utworzona w 1991 r., jest praktycznie wyłącznym operatorem stacjonarnym na obszarze powiatu. Przejęła ona aportem w 1996 r. majątek i infrastrukturę byłego Rejonu Telekomunikacyjnego Sokołów Podlaski od TP SA wraz z abonentami (było ich wówczas ok. 6 tys.) i, co ważne, uzyskała w ubiegłych latach pomoc z funduszu PHARE 90 w wysokości ok. 2 mln euro. Dziś może być przykładem działalności niewielkiego, lokalnego operatora i jego współpracy z samorządami lokalnymi, bez której niemożliwe byłoby osiągnięcie takich wyników.

Internet po podlasku
Telefony Podlaskie mają obecnie ok. 13 tys. abonentów telefonicznych, wykupionych ok. 300 portów dostępowych ADSL i prawie 200 portów DHCP. Tak więc oficjalnie zakończeń do sieci Internet jest ok. 500. Zasięg sieci szerokopasmowej obejmuje ok. 60% zamieszkanego terytorium powiatu, chociaż możliwości techniczne pozwalają Telefonom Podlaskim na rozszerzenie zasięgu na cały teren. Brak jednak zapotrzebowania na oferowane usługi. Ze względu na to, że w powiecie sokołowskim mieszkają ludzie o niezbyt zasobnych portfelach, a oferta nie jest najtańsza (patrz dalej), z usług ADSL korzystają przede wszystkim firmy, szkoły i administracja samorządowa. W niektórych gminach znaczną popularność zdobyły kawiarenki internetowe.

Sieć Telefonów Podlaskich jest wykorzystywana obecnie w kilkudziesięciu procentach. Standardem będzie obsługa ok. 1300 użytkowników ADSL, ale pozyskanie nowych abonentów nie jest łatwe. W bieżącym roku spółka przewiduje podłączenie ok. 200 nowych abonentów, w tym ok. 100 korzystających z dodatkowych portów DHCP. Jednak popyt na usługi ADSL został już niemal całkowicie zaspokojony.

Wiceprezes Telefonów Podlaskich Tadeusz Kempisty jest jednak przekonany, że nowych klientów nie zabraknie. Obserwuję trzy fale zainteresowania - pierwsza to firmy i urzędy, druga to ludzie młodzi, dla których Internet jest oczywistą koniecznością, i trzecia, która dopiero nastąpi, to rolnicy, którzy będą musieli mieć dostęp do sieci nie tylko w celu podania informacji o swoim gospodarstwie odpowiednim agencjom, ale głównie do uzyskania i wymiany potrzebnych im informacji - twierdzi Tadeusz Kempisty. - Jako operator Telefony Podlaskie są zainteresowane sprzedażą jak największej liczby portów dostępowych dla klientów, nie tworzą natomiast treści informacji umieszczonych na serwerach. Sądzimy, że jednym z najważniejszych elementów oferty naszej firmy, mogących umożliwić pozyskanie nowych klientów na terenie powiatu, jest cena usługi, ważne są także inne działania mające na celu utrzymanie już pozyskanych przez nas klientów. Jest wśród nich np. reguła, że inwestycyjne prace ziemne są wykonywane zgodnie z rytmem cyklów przyrody, z najwyższym poszanowaniem trudu rolników.

Jako spółka należąca do grupy Telekomunikacji Polskiej Telefony Podlaskie nie skorzystają z funduszy UE. Mogą natomiast zapewnić całkowitą obsługę techniczną tworzonych w przyszłości przez samorządy inicjatyw, które mogą zostać wsparte przez fundusze unijne, w tym ponadpowiatowego, regionalnego centrum informacji biznesowej i turystycznej oraz promocji obszarów nadbużańskich. Spółka zatrudnia 52 pracowników i jest finansowo niezależna.

SOKOLNET Telefonów Podlaskich

Internet po podlasku

Topologia sieci

Tak operator nazwał usługi dostępu do Internetu świadczone w technologii ADSL.

Oferta operatora umożliwia:

  1. Stały, nielimitowany czasowo dostęp do Internetu z możliwością równoczesnej realizacji połączeń telefonicznych na tej samej analogowej linii telefonicznej.
  2. Budowę sieci VPN (Virtual Private Network), w której stosuje się kontrolę dostępu, aby zezwolić na nawiązywanie połączeń tylko w ramach określonej grupy użytkowników w sieci ADSL Telefonów Podlaskich. Usługa ta pozwala na uniknięcie zestawiania dodatkowych traktów światłowodowych pomiędzy oddalonymi oddziałami firmy.
  3. Wideomonitoring.
Do lutego br. dostęp do sieci Internet abonenci SOKOLNET-u uzyskiwali głównie za pośrednictwem modemów, dostarczanych przez operatora i będących jego własnością. Do modemów podłączano komputer, ale dość często do jednego zakończenia sieci podłączali się nielegalnie inni użytkownicy. Wyjściem okazało się zastąpienie modemów ruterami, z jednoczesną możliwością dołączenia dodatkowych użytkowników przez DHCP, za niewielką opłatą. Obecnie klient sieci powinien kupić ruter, który jest jego własnością (podobnie jak aparat telefoniczny). Urządzenie abonenckie, ruter ADSL ze spliterem musi spełniać następujące normy:

  • przy dynamicznym przydziale numeru IP: G. 992.1, G 992.2, RFC 2516, RFC 1483, RFC 2684 (z funkcją PPPoE),
  • przy stałym numerze IP: G.992.1 i G. 992.2.
Operator oferuje usługi:

SOKOLNET 64 kb/s w obie strony, z dynamicznie przydzielanym adresem IP za 74,90 zł z VAT

SOKOLNET ze stałym adresem IP w wariantach: 128 kb/s do abonenta i 64 kb/s od abonenta za 123,05 zł: 256 kb/s i 64 kb/s za 214 zł; 512 kb/s i 64 kb/s za 428 zł.

Przydzielenie numeru DHCP kosztuje abonenta za jeden numer 10,70 zł.

Przy utworzeniu sieci SOKOLNET VPN każde zakończenie łącza kosztuje 642-1070 zł.

Usługa wideomonitoringu w sieci ADSL została wdrożona tylko w biurze obsługi abonentów operatora. Brak zainteresowania klientów wstrzymuje na razie rozwój zastosowań tej oferty, ale zdaniem prezesa Kempistego już wkrótce zainteresowanie wideomonitoringiem wzrośnie. Przeprowadzono też udane próby połączenia bezprzewodowego w technice Wi-Fi, nie ma jednak zapotrzebowania na takie usługi.

SURPASS hiX 5300 M100

Internet po podlasku

Urządzenie ADSL firmy Siemens.

Siemens Information and Communication Networks w ramach podpisanego kontraktu zainstalował u operatora Telefony Podlaskie urządzenia SURPASS hiX 5300 M100 i SURPASS hiX 5300 D500 oraz rozbudował istniejącą sieć operatora. SURPASS hiX jest wielofunkcyjną platformą dostępową zarządzaną przez system AccessIntegrator również Siemensa. SURPASS hiX 5300 to rozwiązanie dedykowane do usług szerokopasmowych, instalowane zarówno w pomieszczeniach centralowych, jak i lokalizacjach oddalonych. SURPASS hiX są kontynuacją systemu FastLink.

Umożliwia on w systemie technologii xDSL szybką transmisję danych wraz z jednoczesną możliwością transmisji głosu w tym samym łączu miedzianym. W systemie FastLink są zaimplementowane interfejsy cyfrowe zgodne z zaleceniami V5.1 i V5.2 oraz objęte normami krajowymi interfejsy 2 Mb/s z sygnalizacją skojarzoną z kanałem (CAS). W rozwiązaniach przycentralowych SURPASS hiX 5300 jedna półka może zawierać do 1000 portów xDSL, w zastosowaniach wyniesionych najmniejsze rozwiązanie dostarcza 32 porty xDSL.

W Sokołowie Podlaskim zastosowano technologię ADSL. Jest ona dzisiaj najbardziej rozpowszechnioną metodą dostępu dla klientów indywidualnych. Zastosowane rozwiązanie jako warstwę transportową wykorzystuje protokół ATM. Pierwszym urządzeniem był XpressLink2.0, umożliwiający podłączenie do 224 abonentów ADSL i trzech jednostek wyniesionych o pojemności do 64 portów ADSL - informuje Zbigniew Tomczak, odpowiedzialny w firmie Siemens za instalacje techniczne u podlaskiego operatora. - Obecnie, po rozbudowie i zainstalowaniu urządzeń SURPASS hiX, sieć liczy 7 jednostek wyniesionych i nowe 480 portów ADSL w Sokołowie, dotychczasowe rozwiązanie zastosowano jako koncentrator, umożliwiając dołączenie jednostek wyniesionych przez interfejs NxE1 IMA ATM i podłączając go do nowego urządzenia przez łącza STM1 ATM.

Rozwiązania SURPASS hiX umożliwiają zarówno budowę nowych, jak i rozwój istniejących systemów dostępowych budowanych w technologii tradycyjnej (ATM/TDM) z ich elastyczną migracją do Sieci Następnej Generacji (NGN).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200