Internet of Things spowoduje, że globalny potencjał sektora publicznego wzrośnie do 2024 r. o 4,6 bln USD

Jak wynika z najnowszego badania firmy Cisco, Internet of Things może w ciągu najbliższych 10 lat przełożyć się na korzyści dla sektora publicznego rzędu 4,6 bln USD. Wynikają one ze zwiększonej produktywności pracowników i pozyskania nowych źródeł przychodów, co przełoży się automatycznie się na wzrost jakości usług publicznych.

Według Cisco, dobrym przykładem tej tezy jest Barcelona – jedno z pierwszych w Europie miast, które wdrożyło IoT (Internet of Things) do zarządzania wodociągami, inteligentnymi parkingami, odpadami czy komunikacją miejską. Cisco szacuje, że miasta na całym świecie mogą potencjalnie zyskać nawet 1,9 bln USD z IoT w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Miasta mogą to osiągnąć, wykorzystując szereg rozwiązań, takich jak: inteligentne budynki (które mogą wygenerować 100 mld USD dzięki zmniejszeniu kosztów operacyjnych za pomocą integracji systemu HVAC i innych); monitorowanie zużycia gazu (to potencjalne oszczędności rzędu 69 mld USD); inteligentne systemy parkowania (mogą one wygenerować 41 mld USD, dostarczając bieżących informacji o dostępności miejsc parkingowych na terenie miasta).

Zobacz również:

W dziedzinie gospodarki wodnej zyski mogą sięgnąć 39 mld USD dzięki podłączeniu domowych wodomierzy do sieci IP i zdalnemu dostępowi do informacji o zużyciu. System opłat drogowych również może przynieść zyski (18 mld USD) poprzez wprowadzenie automatycznych opłat w najruchliwszych strefach miasta czy poprawę warunków drogowych.

Według Cisco agencje rządowe mogą potencjalnie osiągnąć korzyści na poziomie 472 mld USD, wykorzystując rozwiązania IoE w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i klęskami, zarządzaniu flotą, przeciwdziałaniu cyberprzestępczości i wielu innych dziedzinach.

Opublikowane dziś badanie - (Internet of Everything: A $4.6 Trillion Public-Sector Opportunity) - uzupełnia wnioski z badania zaprezentowanego przez Cisco w lutym 2013 roku, które identyfikowało zyski rzędu 14,4 bln USD dla sektora prywatnego w najbliższych 10 latach. Biorąc więc pod uwagę całą gospodarkę, IoT może przynieść 19 bln USD dla biznesu i sektora publicznego w ciągu najbliższej dekady.

Cały raport można znaleźć na tej stronie.


TOP 200