Internet na Pomorzu dla każdego

Telekomunikacja Polska i SCORPION-COMPUTER - Cygert Marcin otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na rozbudowę światłowodowej sieci szerokopasmowej. Wybudowana sieć ma posłużyć do udostępnienia Internetu mieszkańcom 253 miejscowości. Łączna wartość dofinansowania wyniesie ponad 37 mln zł.

Do dofinansowania wybrano 2 projekty, które otrzymały największą ilość punktów podczas oceny strategicznej. Zwycięskie firmy Telekomunikacja Polska oraz SCORPION-COMPUTER - Cygert Marcin, rozbudują na terenie województwa pomorskiego światłowodową sieć szerokopasmową w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej. Pierwszy z projektów "Szerokopasmowe pomorskie - budowa sieci szkieletowo - dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego" złożony przez Telekomunikację Polską obejmuje zasięgiem działania prawie całe województwo pomorskie.

W ramach projektu przewiduje się wybudowanie sieci optotelekomunikacyjnej o łącznej długości 1.614 km, która umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu przez mieszkańców 253 miejscowości oraz modernizację istniejącej sieci optotelekomunikacyjnej do 58 miejscowości. Łączną wartość projektu określono na 156 mln zł, z czego dotacja z RPO-WP wyniesie 36 mln zł, co stanowi ponad 37 proc. wartości projektu.

Zobacz również:

  • Rząd amerykański wspiera dotacjami rodzimą produkcję chipów

Drugi z projektów "Budowa sieci szkieletowej łączącej miejscowości sześciu gmin Województwa Pomorskiego: Czarna Dąbrówka, Sierakowice, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łęczyce." złożony przez firmę "SCORPION-COMPUTER" - Cygert Marcin swoim zasięgiem obejmuje cztery powiaty: lęborski, bytowski, wejherowski i kartuski. Łączną wartość projektu określono na ponad 3 mln zł, z czego dotacja z RPO-WP wyniesie ponad 1 mln zł.

Miejscowości w których powstaną nowe węzły planowane w obu projektach, to głównie tereny słabe strukturalnie, na których wcześniej nie było węzłów optycznych, wskazane przez samorząd województwa na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Zakres planowanych sieci jest w dużej części zgodny z projektowaną wcześniej przez samorząd województwa "Pomorską Siecią Szerokopasmową". Zarząd województwa w ubiegłym roku zdecydował się samemu nie realizować tej inwestycji, a środki dostępne na ten cel udostępnić w ramach konkursu między innymi operatorom telekomunikacyjnym.

Decyzja ta miała na celu umożliwienie budowy sieci przez podmioty, które mają doświadczenie oraz zasoby ludzkie i sprzętowe w tego typu działaniach. Dzięki temu sieci będą mogły powstać szybciej oraz samorząd nie będzie ponosił ryzyka, że nie znajdą się podmioty zainteresowane korzystaniem z wybudowanej infrastruktury. Warto także zaznaczyć, że oba projekty ze względu na swój charakter, będą komplementarne z projektami realizowanymi w ramach działania 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200