Internet i komputery sieciowe

W Amsterdamie odbyła się konferencja użytkowników Oracle'a

W Amsterdamie odbyła się konferencja użytkowników Oracle'a

Na zakończonej w ubiegłym tygodniu europejskiej konferencji Oracle Users Group odbyła się premiera Designer/2000 Web Server Generator. Nowy produkt umożliwia tworzenie aplikacji dla środowisk klient/serwer i WWW . Server Generator współpracuje z rodziną narzędzi do modelowania funkcji biznesowych oraz aplikacji Designer/2000, opartą na repozytorium danych. System działa w środowisku Windows 3.1, Windows 95 i Windows NT. Web Server Generator kosztować ma 3995 USD.

Jednocześnie firma zaprezentowała Oracle PowerBrowser, przeglądarkę Web wyposażoną w , obsługę ODBC i bazę danych Personal Oracle Lite. Koncern zapowiedział także wprowadzenie latem br. do kolejnej wersji Oracle Express Server dostępu przez WWW do On-Line Analytical Processing.

Firma ujawniła plany dotyczące Oracle Messaging Option dla Universal Servera, który będzie stanowić scentralizowane repozytorium do przechowywania poczty elektronicznej, dokumentów, informacji kalendarzowych i usług katalogowych. Powiększono liczbę platform obsługiwanych przez Universal Server o Windows NT oraz różne wersje Unixa.

Nowością jest ConText - tekstowy dodatek do relacyjnej bazy danych Oracle 7.3, który umożliwia gromadzenie dokumentów tekstowych i numerycznych, przeszukiwanie bazy w języku naturalnym i tworzenie streszczeń. Dla użytkowników konkurencyjnych produktów cena wynosi 500 USD.

Europa pod lupą

Podczas konferencji zdymisjonowano Loeka van den Booga, głównego menedżera na Europę. Powodem była niska sprzedaż w W. Brytanii i Francji. Koncern jest w trakcie restrukturyzacji działu europejskiego, który będzie podzielony na cztery części: sprzedaż produktów, szkolenia, doradztwo i wsparcie techniczne. Według Raya Lane, wiceprezesa koncernu, stanowisko głównego menedżera na Europę pozostanie nie obsadzone. Oracle będzie zarządzać działaniami w Europie z centrali firmy w Redwood Shores w USA.

W trakcie tworzenia jest nowy dział ds. handlu elektronicznego. Zajmować się on będzie promocją rozwiązań dla WWW, działalnością doradczą dla klientów, którzy zamierzają rozpocząć komercyjną działalność w WWW . Usługi doradcze będą dotyczyć podłączania hurtowni danych, rozproszonego zarządzania danymi oraz oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi do WWW.

Zamienić PC na NC

Larry Ellison przedstawił po raz pierwszy w Europie prototypy komputera sieciowego (NC). W trakcie konferencji ujawniono programową platformę odniesienia dla procesorów x86 Intela. Specyfikacja może być przydatna w produkcji komputerów sieciowych z zastosowaniem układów Intela i tworzeniu oprogramowania umożliwiającego komputerom klasy PC działanie w trybie NC. Według Larry'ego Ellisona wielu użytkowników korporacyjnych komputerów biurkowych, aby pracować w sieciach Intranet, będzie chciało zmienić swoje PC w komputery sieciowe.

Wersja NC oparta na procesorach ARM produkowana przez angielski Acorn Computer wejdzie na rynek w październiku br. Komputer wyposażony będzie w dotykowy ekran umożliwiający korzystanie z podręcznego menu oraz wyświetlanej na ekranie klawiatury służącej do wprowadzania danych. Prawdopodobnie pierwszym dużym odbiorcą NC będzie amerykański koncern Boeing, który zamówił już ponad tysiąc komputerów sieciowych.


TOP 200