Internet dla seniora

Rozpoczęła działalność Akademia e-Seniora. Jest to program edukacji komputerowej i internetowej dla osób starszych przygotowany przez UPC Polska we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii.

Impulsem do powołania Akademii e-Seniora była olbrzymia popularność kursów internetowych dla osób starszych, zorganizowanych przez UPC w ubiegłym roku w kilku miastach Polski. W niektórych z nich chętnych do udziału było nawet po 8-10 osób na miejsce. Projekt Akademii jest też jednym z elementów programu odpowiedzialności społecznej UPC Polska. Ma służyć walce z wykluczeniem technologicznym osób starszych. Działania te wpisują się w program W jednej społeczności (In the community) grupy Liberty Global, spółki matki UPC Polska. Propaguje on równe szanse dla wszystkich w dotarciu i korzystaniu z nowoczesnych technologii.

Zajęcia w ramach Akademii e-Seniora będą prowadzone w dziesięciu miastach: Kraków, Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Kielce, Katowice, Opole, Lublin i Bydgoszcz. Będą się odbywały w dwunastu pracowniach internetowych ufundowanych przez UPC Polska. Program obejmuje naukę obsługi komputera i korzystania z internetu. Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowany podręcznik z przykładami, ćwiczeniami, informacjami dodatkowymi. Nauczą się m.in. wyszukiwania informacji na stronach WWW, wysyłania maili, porozumiewania się za pomocą komunikatorów. Będzie też specjalna strona internetowa i Klub e-Seniora.

Zdaniem inicjatorów programu, skala zainteresowania kursami pokazała błędność powszechnego obrazu seniora jako osoby niezainteresowanej nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Unaoczniła również problem wykluczenia technologicznego osób starszych. Obecnie na 11 milionów osób w wieku powyżej 50 lat - stanowiących 29% polskiego społeczeństwa - tylko 3,7 procent korzysta z Internetu, dużo mniej niż w większości krajów UE. Polscy seniorzy mają przy tym niewielkie możliwości zmiany tego stanu rzeczy z powodu ograniczonej oferty edukacyjnej. Według przedstawicieli UPC Polska, poznanie obsługi komputera i internetu zbliża seniorów do ich rodzin, w szczególności do młodego pokolenia, umożliwia kontakt z bliskimi i ze światem, a także ułatwia życie poprzez możliwość szybkiego, łatwego dotarcia do potrzebnych informacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200