Internet Partners w KPNQwest

KPNQwest poinformowała o sfinalizowaniu przejęcia za 546 mln euro sieci Ebone i Global TeleSystems Europe, w tym spółek GTS w Europie Środkowej. Tym samym zmienił się także inwestor strategiczny Internet Partners.

KPNQwest poinformowała o sfinalizowaniu przejęcia za 546 mln euro sieci Ebone i Global TeleSystems Europe, w tym spółek GTS w Europie Środkowej.Tym samym zmienił się także inwestor strategiczny Internet Partners. Początkowo wartość transakcji pomiędzy KPNQwest szacowano na 1,6 mld euro.

W ramach przejęcia obligatariusze GTS otrzymali obligacje zamienne KPNQwest o wartości 211 mln EUR. KPNQwest udzieliła ponadto gwarancji pokrycia długów bankowych GTS oraz obligacji kapitałowych na sumę około 435 milionów Euro. KPNQwest po połączeniu będzie obsługiwać sieć światłowodową o długości 25 tys. km, łączącą 60 największych miast Europy oraz 14 sieci miejskich (MAN).

Zobacz również:

Negocjacje pomiędzy GTS i KPNQwest prowadzone były od sierpnia ub. r. Global TeleSystems Group był poprzez spółkę zależną GTS Central Europe strategicznym inwestorem w Internet Partners. Wśród kandydatów na strategicznego partnera IP wymieniane było także Vivendi Universal i irlandzka grupa eTel.

KPNQwest już w ubiegłym roku zapowiedziała, że zredukuje zatrudnienie w GTS o 25-30% i utworzy 80 mln euro rezerwy na realizację planu restrukturyzacyjnego.