Interfejs NNI dla VPLS

Operatorzy telekomunikacyjni, którzy chcą rozszerzyć swoją ofertę o usługi ethernetowe oparte na VPLS (Virtual Private LAN Services - usługi wirtualnych, prywatnych sieci LAN), napotykają poważny problem. Jak dotąd nie istnieje standard opisujący interfejs NNI (Network-to-Network), który pozwalałby łączyć ze sobą za pomocą VPLS ethernetowe sieci LAN eksploatowane przez różnych operatorów telekomunikacyjnych.

Operatorzy telekomunikacyjni, którzy chcą rozszerzyć swoją ofertę o usługi ethernetowe oparte na VPLS (Virtual Private LAN Services - usługi wirtualnych, prywatnych sieci LAN), napotykają poważny problem. Jak dotąd nie istnieje standard opisujący interfejs NNI (Network-to-Network), który pozwalałby łączyć ze sobą za pomocą VPLS ethernetowe sieci LAN eksploatowane przez różnych operatorów telekomunikacyjnych.

VPLS to specyficzny typ usług świadczonych przez wirtualne sieci prywatne (VPN), które pozwalają łączyć ze sobą przez Internet rozproszone sieci LAN. Sieci te są postrzegane jako pojedyncza domena obsługiwana przez technologię MPLS (Multi-Protocol Label Switching). Efekt jest taki, iż końcowy użytkownik łączący się z odległą siecią LAN ma wrażenie, że nie korzysta z Internetu, ale komunikuje się bezpośrednią z inną siecią Ethernet. VPLS pozwalają budować globalny Ethernet, rozszerzając jego działanie na obszar operatorów sieci telekomunikacyjnych.

Brak standardu NNI dla sieci VPLS doskwiera operatorom telekomunikacyjnym. Podkreślają oni, że dopiero z chwilą opracowania takiego interfejsu firmy zaczną się na dobre interesować usługami VPLS opartymi na Ethernecie. A jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ w środowisku VPLS wszystkie usługi są postrzegane tak (i to niezależnie od tego, ile sieci LAN tworzy to środowisko), jakby świadczyła je jedna duża sieć lokalna. Nie trzeba się wtedy martwić o to, w jaki sposób rozproszone sieci LAN komunikują się między sobą.

Nad standardem NNI dla środowiska VPLS - znanym pod skrótem ENNI (Ethernet NNI) - pracuje Metro Ethernet Forum (MEF). Przedstawiciel forum poinformował niedawno, że wstępna propozycja standardu zostanie zaprezentowana w 2006 r.

Interfejs NNI dla VPLS

NNI dla VPLS rozszerza działanie Ethernetu

Prace nad standardem ENNI rozpoczęły się w 2002 r., ale przez co najmniej rok panował zastój, z powodu braku zainteresowania producentów. Ostatnio sytuacja zmieniła się, po tym jak wielu dostawców sprzętu sieciowego (w tym Cisco) i operatorów (np. AT&T i Verizon) przeprosiło się z ENNI. Forum znowu podjęło intensywne prace nad interfejsem.

Interfejs sieciowy Ethernet typu NNI odgrywa dużą rolę w sytuacjach, gdy jeden operator chce świadczyć innemu operatorowi usługę end-to-end Ethernet WAN. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy dostawca świadczy usługi sieciowe Ethernet w środowisku metropolitarnym. W środowisku takim styk użytkownika z VPLS obsługuje interfejs Ethernet UNI (User-to-Network Interface). Aby rozszerzyć swe usługi i świadczyć je np. na terenie całego województwa czy kraju, musi wymieniać dane z odległymi sieciami eksploatowanymi przez innych operatorów. A wtedy rozwiązaniem może być interfejs ENNI dla VPLS.

Interfejs taki musi:

  • Wspierać szeroką gamę usług Ethernet WAN.

  • Musi być przezroczysty dla użytkowników korzystających z usług VPLS.

  • Musi wspierać topologię wolną od zbędnych pętli (i to nawet wtedy, gdy w środowisku funkcjonują redundantne interfejsy ENNI).
Są na świecie operatorzy, którzy nie czekają na standard i wypracowują firmowe rozwiązania, dzięki którym mogą wspólnie świadczyć usługi oparte na technologii VPLS. Są to usługi sieciowe wspierające takie opcje, jak: QoS (na bazie standardów IEEE 802.1p i q), znaczniki wirtualnych sieci LAN i kilka poziomów usług CoS (Class-of-Service).

Od strony technicznej nic nie stoi na przeszkodzie, aby dane VLAN były wymieniane między rozproszonymi sieciami. Istnieją różne sposoby realizowania tego zadania. Niektórzy operatorzy wykorzystują do tego celu interfejs UNI. Szkopuł w tym, że interfejs UNI nie wspiera wielu opcji, które pozwalałyby efektywnie zarządzać operatorskimi połączeniami.

Są i tacy dostawcy ethernetowych usług WAN, którzy integrują swoje sieci, posługując się interfejsem NNI opartym na protokole MPLS. Jednak protokół ten nie został zaprojektowany do takich zadań i tak jak UNI nie oferuje szeregu opcji, które są niezbędne w przypadku budowania rozległych struktur VPLS.

Wniosek jest oczywisty - jedyną szansą rozwoju dla technologii VPLS jest standard ENNI, zaakceptowany przez wszystkich graczy działających na rynku wirtualnych usług sieciowych LAN.


TOP 200