Interakcyjny system wideokomputerowy

W systemach nauczania następują w ostatnich latach rewolucyjne zmiany. Ich bezpośrednią przyczyną jest zastosowanie nowoczesnej techniki komputerowej w dydaktyce. Tak zrodził się m.in. interakcyjny system wideokomputerowy, który łączy działanie komputera i odtwarzacza laserowych dysków wizyjnych. Użytkownik uczy się, oglądając i słuchając treści szkoleniowych, w czym pomaga mu odpowiedni program komputerowy. Pozwala on na dostosowanie tempa nauki oraz stopnia pomocy ze strony systemu do indywidualnych możliwości ucznia.

W systemach nauczania następują w ostatnich latach rewolucyjne zmiany. Ich bezpośrednią przyczyną jest zastosowanie nowoczesnej techniki komputerowej w dydaktyce. Tak zrodził się m.in. interakcyjny system wideokomputerowy, który łączy działanie komputera i odtwarzacza laserowych dysków wizyjnych. Użytkownik uczy się, oglądając i słuchając treści szkoleniowych, w czym pomaga mu odpowiedni program komputerowy. Pozwala on na dostosowanie tempa nauki oraz stopnia pomocy ze strony systemu do indywidualnych możliwości ucznia.

Interakcyjny system wideokomputerowy dotarł do Polski z Europy Zachodniej, za pośrednictwem The Foundation for Management and Enterprise Training w końcu lat 80. Dzięki tej fundacji w Europie Centralnej powstała sieć Otwartych Ośrodków Kształcenia (Open Learning Center), założonej i kierowanej przez Premiere Training Company Ltd. z Londynu. Od kilkunastu miesięcy istnieje w Warszawie (ul. Żurawia 2/20) polska filia tej organizacji Premiere Training Company Poland, która przeszkoliła na swoich kursach ponad 1200 osób. Jej klientami byli dotychczas m.in. pracownicy ministerstw, banków, agencji handlu zagranicznego, biznesmeni i studenci.

Największą popularnością cieszą się kursy z zakresu zarządzania, marketingu i finansów oraz kursy językowe.

Wśród interakcyjnych programów wideokomputerowych z zakresu zarządzania polecamy dziś cztery z nich:

Work Skills

Jest to program przeznaczony dla menedżerów różnych szczebli. Obejmuje on takie zagadnienia jak: wykonywanie pracy na czas, działanie pod presją, podejmowanie szybkich decyzji, rozdzielanie zadań i delegowanie kompetencji. Program nie wymaga znajomości języka angielskiego.

Leading Your Team

Program ten przeznaczony jest dla menedżerów wyższego szczebla. Obejmuje zagadnienia tworzenia stosunków partnerskich, przekazywania informacji, budowy systemu przepływu informacji w zespole, odbioru i oceny pracy, gospodarowania czasem, podziału pracy, zatrudniania nowych pracowników, motywowania pracowników, prowadzenia rozmów dyscyplinujących i indywidualnych. Jest to program dla osób znających język angielski.

Make The Telephone Work For You

Program przeznaczony dla menedżerów różnych szczebli jest poświęcony nauce efektywnego wykorzystania telefonu w procesie zarządzania. Obejmuje on zagadnienia wzbudzania zaufania w czasie rozmów telefonicznych, wykorzystania telefonu w zarządzaniu zespołami pracowników oraz sposoby postępowania w trakcie trudnych rozmów telefonicznych. Do korzystania z tego programu potrzebna jest dobra znajomość języka angielskiego.

Face To Face

Program do nauki efektywnego prowadzenia rozmów, przeznaczony dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Obejmuje on podstawy prowadzenia rozmów, zasady prowadzenia wywiadów przy rekrutacji personelu, rozmowy dyscyplinujące oraz motywujące pracowników. Program przeznaczony jest dla osób dobrze znających język angielski.

Z programów wideokomputerowych z zakresu marketingu i technik sprzedaży, PTCP posiada dwa następujące:

Direct Sales

Program uczący technik sprzedaży i przeznaczony jest dla akwizytorów, pracowników działu sprzedaży oraz marketingu, jak również bezpośrednich sprzedawców. Obejmuje on zagadnienia związane z prowadzeniem wstępnych oraz uzupełniających rozmów i negocjacji handlowych, przyjmowaniem klientów oraz zamykaniem transakcji. Program nie wymaga znajomości języka angielskiego.

Make The Telephone Sell For You

Program poświęcony nauce efektywnego wykorzystania telefonu w akwizycji i marketingu. Przeznaczony jest dla pracowników działów sprzedaży oraz marketingu przedsiębiorstw. Obejmuje on następujące zagadnienia: zasady budowania zaufania rozmówcy i reagowania na jego wypowiedzi, tworzenie odpowiedniego klimatu rozmowy i sposoby postępowania w trakcie trudnych rozmów. Program przeznaczony jest dla osób znających język angielski.

Dla osób zainteresowanych programami szkoleniowymi z zakresu komputeryzacji przedsiębiorstw, biuro PTCP dysponuje programem o nazwie "Computerize With Confidence". Przeznaczony jest on dla menedżerów różnych szczebli nie posiadających przygotowania komputerowego. Program obejmuje zagadnienia związane z identyfikacją i analizą potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie komputeryzacji, rachunkiem strat i zysków, ryzykiem i zagrożeniami wynikającymi z komputeryzacji, nowymi systemami komputerowymi oraz zasadami użytkowania i kontroli systemów komputerowych w przedsiębiorstwie. Program przeznaczony jest dla osób znających dobrze język angielski.

Kierownictwo Premiere Training Company Poland zapewnia, że większość z programów dostępnych dziś tylko w języku angielskim, jest już tłumaczonych na język polski.


TOP 200