Inteligo sprawdza debet

We wrześniu na polskim rynku bankowym zadebiutował zautomatyzowany, dostępny wyłącznie w kontaktach online, debetowy system kredytowy Inteligo One Click Debet.

Zautomatyzowany system kredytowo-debetowy firmy Inteligo Financial Services zainstalowano we wrześniu tego roku w banku PKO BP. Po trzech tygodniach funkcjonowania systemu kredytowego, dokonano w październiku oceny jego przydatności w banku i dla klienta. W tym czasie za pomocą systemu rozpatrzono on-line ponad 50 tys. wniosków debetowych – składanych przez kredytobiorców – co jest wielkością kilkakrotnie większą, niż możliwości obsługi konta debetowego przez tradycyjny oddział bankowy.

System debetowy zainstalowany na firmowej platformie Inteligo, jest przeznaczony do wdrażania w wielu wirtualnych produktach finansowych banku. Jego bieżące obciążenie nie przekracza około 30% możliwości. Nawet jeżeli założymy, że wszyscy nasi użytkownicy prześlą równocześnie wniosek o debet, czas reakcji systemu może wydłużyć się maksymalnie o ułamki sekund – przekazał nam Rafał Cytrycki, dyrektor Rozwoju Systemów Inteligo Financial Services SA.

Zobacz również:

Podejmowaniem decyzji zajmuje się silnik decyzyjny (Decision Engine), który zarządza całym procesem kredytowym. Silnik steruje podstawowymi procesami kredytowymi, obejmując: proces aplikacyjny debetu, proces decyzji kredytowej, proces uruchomienia debetu oraz stale obecne w systemie wątki oceny zachowań kredytobiorcy i windykacji finansowych.

Innowacyjność systemu polega na udrożnieniu komunikacji z klientem (on-line), przez skróceniu czasu realizacji usługi i dopasowywanie oferty do możliwości klienta, a po akceptacji kontraktu – natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych. System analizuje na bieżąco uzyskane dane od kredytobiorcy, generując na ich podstawie decyzję dotyczącą przyznania debetu oraz jego wysokości.

Równocześnie są obliczane i przedstawione klientowi alternatywne oferty, czyli opcje kredytowe: podwyższenie debetu (up-selling) i dodatkowe propozycje kredytowe (cross-selling) – indywidualnie określone przez system dla wnioskującego o debet użytkownika rachunku. Przy braku akceptacji wysokości złożonego wniosku, system przedstawia rozwiązania alternatywne (down-selling).

Monitorując zachowania finansowe użytkownika oraz przebieg historii jego rachunku, One Click Debet dokonuje odpowiednich modyfikacji konta klienta. Sygnalizuje też przebieg operacji (lub ich brak) na rachunku, a w ekstremalnych sytuacjach automatycznie blokuje środki lub może nawet wypowiedzieć umowę o debet.


TOP 200