Inteligentne opomiarowanie w Energa-Operator

Polkomtel zwyciężył w przetargu ogłoszonym przez Energa-Operator i podpisał umowę na dostawę infrastruktury pośredniczącej oraz świadczenie usług transmisji danych w technologiach CDMA i 3GPP przy realizacji tzw. inteligentnego opomiarowania (AMI).

Rozwiązanie, które ma dostarczyć Plus, opiera się na specjalnie stworzonych aplikacjach narzędziowych i transmisji danych przez dwie niezależne sieci. Równoległe zastosowanie technologii CDMA i 3GPP ma zwiększyć niezawodność działania tego rozwiązania i umożliwić zdalny odczyt liczników energii elektrycznej.

System inteligentnego opomiarowania umożliwi w przyszłości kształtowanie modeli zapotrzebowania na energię elektryczną. Zastosowanie inteligentnych mierników przekazujących na bieżąco stan zużycia energii pozwala wytwórcom lepiej reagować na zmiany zapotrzebowania. Pełna informacja o poborze prądu zwiększa pewność dostaw i efektywność wykorzystywania zasobów. Pozwoli też zachęcać klientów do bardziej świadomego korzystania z energii. Inteligentne pomiary zmniejszą możliwości nadużyć, przyspieszą reagowanie w przypadku awarii, ułatwią rozliczenia z klientami. Podpisana umowa ma charakter ramowy i została zawarta na cztery lata.

Zobacz również:


TOP 200