Inteligentne anteny Wi-Fi

Istnieje szansa, że po wprowadzeniu na rynek anten nowej generacji, zainteresowanie sieciami Wi-Fi wzrośnie. Będą to inteligentne anteny, które pozwalają zmniejszyć liczbę punktów dostępu obsługujących mobilnych użytkowników.

Większość anten stosowanych w urządzeniach Wi-Fi to bardzo proste urządzenia, które rozpoznają najsilniejsze sygnały radiowe i wymieniają je między mobilnym użytkownikiem i punktem dostępu. Inteligentna antena potrafi więcej - może w aktywny sposób przeszukiwać cały obszar, identyfikując w nim wszystkie sygnały Wi-Fi oraz może zamieniać kilka słabych sygnałów na jeden silny, usprawniając w ten sposób pracę bezprzewodowej sieci.

Podobne anteny są już instalowane w masztach obsługujących telefony komórkowe. Wszystko wskazuje na to, że dzięki obniżeniu kosztów produkcji i nowym technologiom, inteligentne anteny wkroczą obecnie szerszą ławą do sieci WLAN.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie
  • Antena DVB-T2 niezbędna do wysokiej jakości
  • Yandex pod kontrolą Kremla

Anteny takie instaluje już w swoich przełącznikach WLAN (standardu 802.11b) firma Vivato. Są to anteny określane przez producenta mianem "phased array antenna" (antena z fazowaną matrycą). Antena ma postać specjalnego panelu, który zawiera wiele elementów.

Sam panel nie jest ruchomy, ale wchodzące w jego skład elementy zmieniają swój układ zależnie od tego jak silny jest sygnał i skąd jest odbierany. Dzięki takiemu rozwiązaniu antena może odbierać sygnały generowane przez urządzenia oddalone o 250 do 300 metrów i "widzi" obszar mający zakres kątowy rzędu 100 stopni. Typowe urządzenia WLAN standardu 802.11 mają zasięg od 15 metrów (802.11a) do 30 metrów (802.11b i 802.11g).

Inną firmą instalującą w swoich punktach dostępu inteligentne anteny jest Bandspeed Inc. Są to przełączniki Gypsy, które dzielą cały pokrywany obszar na sześć sektorów. Każdy sektor jest obsługiwany przez jeden lub dwa elementy anteny. Ponieważ każdy element pokrywa obszar o szerokości kątowej zaledwie 60 stopni, zasięg może wynosić nawet 500 metrów.

Anteny nowej generacji są niewielkie, ale cała ich inteligencja jest usytuowana w zarządzającym nimi oprogramowaniu, które "wie" jak konfigurować poszczególne elementy anteny oraz w specjalnych układach scalonych sterujących tymi elementami. Układy takie są już produkowane i co ważne są ciągle udoskonalane. Stąd wniosek, że anteny Wi-Fi kolejnej generacje będą jeszcze inteligentniejsze i będą pracować wydajniej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200