Inteligencja w biznesie

Cenionymi alchemikami XXI wieku nie będą osoby umiejące zamienić ołów w złoto, ale specjaliści potrafiący zamienić dostępne dane w użyteczną wiedzę.

Cenionymi alchemikami XXI wieku nie będą osoby umiejące zamienić ołów w złoto, ale specjaliści potrafiący zamienić dostępne dane w użyteczną wiedzę.

Informacja zarządcza to przyjęty już polski termin, który niezbyt dokładnie oddaje znaczenie angielskiego terminu business intelligence (BI). BI to coś w rodzaju symfonii danych. Dla osiągnięcia pełnych korzyści z BI potrzeba różnych instrumentów, podobnie jak dla dobrego odtworzenia muzyki potrzebna jest dobra współpraca wielu instrumentów muzycznych. Jaki jest cel dziedziny określanej jako BI? W jaki sposób jest ona związana z aplikacjami informowania kierownictwa, wspomaganiem procesów podejmowania decyzji i hurtowniami danych?

Aby odpowiedzieć sobie na powyższe pytania, jak również określić narzędzia, które umożliwiają realizację systemu BI, konieczne jest spojrzenie na tę dziedzinę przez pryzmat funkcji, jakie ma ona spełniać. Wtedy łatwiej jest dobrać zestaw niezbędnych narzędzi, określić zakresy, w których wzajemnie się one pokrywają funkcjonalnie, oraz wyznaczyć ramy wymagane do stałego dopływu informacji zarządczej.

Pętle decyzyjna i poznawcza

Przedsiębiorstwo produkcyjne czy organizacja handlowa powinny przede wszystkim sprawnie działać. Do tego celu niezbędne jest wyznaczenie kierunków rozwoju i dostęp do kompletnych informacji o organizacji i jej działaniu. Tymczasem większość współczesnych systemów informatycznych to raczej osamotnione wyspy, dostarczające informacji nie powiązanych bezpośrednio z potrzebami użytkowników. BI ma dostarczać kompleksowych informacji wspierających procesy podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach kierowania.

Wcześniejsze metafory aplikacji i narzędzi do wspomagania procesów podejmowania decyzji koncentrowały się na jednokierunkowym przepływie informacji - od "surowych" danych nie przetworzonych, po zsyntezowaną wiedzę. Druga generacja narzędzi obejmuje już zamkniętą pętlę, w której wyniki analiz są dostarczane zwrotnie do systemów produkcyjnych. W nich "zderzają się" ze swoistą pętlą poznawczą kierownictwa, opartą na intuicji, wiedzy i utrwalonych ideach na temat zasad funkcjonowania organizacji, ewentualnie popartą matematycznymi modelami działania. Dopiero zgodność wyników uzyskanych z tych dwóch pętli pozwala na podejmowanie wiarygodnych decyzji.

Funkcje informacji zarządczej

Mimo że logiczne wydaje się rozważanie funkcji informacji zarządczej, poczynając od sposobu zbierania danych i ich analizy, to wygodniej jest przedstawić najpierw proces podejmowania decyzji.

W typowej organizacji dane konfrontuje się z modelem i intuicją w miejscu i czasie podejmowania decyzji. Przykładowo: dyrektor otrzymujący informację, że sprzedaż lodów wzrosła w sierpniu o 40%, wie też, że był to miesiąc rekordowy pod względem wysokości temperatury. Nie zdecyduje więc na pewno zwiększyć produkcji o tyle samo we wrześniu. W przykładzie tym nastąpiło zderzenie rzeczywistych danych z intuicją, doświadczeniem i tradycją.

Intuicję kierownictwa coraz częściej wspierają systemy eksperckie, domenowe serwisy informacyjne, aplikacje oparte na sztucznej inteligencji i inne źródła informacji, jak choćby prasa i media publiczne. Kluczem do sukcesu przy podejmowaniu decyzji jest udane porównanie tego, co podpowiada intuicja i doświadczenie z informacjami, uzyskanymi z systemów wspomagania decyzji.

Na rynku istnieją zaawansowane narzędzia decyzyjne, pozwalające na rozważenie różnych scenariuszy przebiegu zdarzeń, różnicowanie wag przykładanych do różnych czynników i różnych założeń w celu sprawdzenia kosztów i korzyści realizacji różnych scenariuszy. Algorytmy badań operacyjnych pozwalają odpowiednio rozdzielać zasoby w celu osiągnięcia założonego celu. Również niektóre narzędzia analityczne OLAP umożliwiają tworzenie i analizowanie scenariuszy.

Nie wszystkie decyzje są podejmowane jednoosobowo. Często ważny jest konsensus lub głosowanie większościowe (anonimowe lub personalne). W tym przypadku również pomocne może być odpowiednie narzędzie.

Znając sposób podejmowania decyzji, łatwiej jest uświadomić sobie, jakiego typu informacje są niezbędne do realizacji tego procesu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200