Intelektualne znaki zapytania

Oprawdopodobnych kierunkach ewolucji ochrony własności intelektualnej mają dyskutować uczestnicy międzynarodowej konferencji "Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie". Głównym celem tego spotkania jest podjęcie międzynarodowej dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami, którym sprostać musi nowoczesny system prawa ochrony własności intelektualnej.

Oprawdopodobnych kierunkach ewolucji ochrony własności intelektualnej mają dyskutować uczestnicy międzynarodowej konferencji "Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie". Głównym celem tego spotkania jest podjęcie międzynarodowej dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami, którym sprostać musi nowoczesny system prawa ochrony własności intelektualnej.

Konferencja dotyczyć będzie w szczególności zagadnień związanych z wzajemnym przenikaniem się prawa autorskiego i różnych przejawów nowoczesnej twórczości.

W trakcie konferencji ma mieć miejsce panel dyskusyjny poświęcony prawnej i patentowej ochronie oprogramowania z udziałem m.in. prof. Lawrence Lessiga, prof. dr hab. Jerzego Buzka, prof. dr hab. Janusza Barty z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Kai Brandt z Siemensa i dr. Fritza Teufela, głównego rzecznika patentowego w firmie IBM.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia br. w Krakowie. Tygodnik Computerworld został patronem medialnym tego wydarzenia. Więcej informacji można znaleźć pod adresemhttp://www.prawoitechnologie.pl/konferencja/index.php . Po konferencji odbędzie się uroczyste otwarcie polskiego oddziału Creative Commons, podczas którego przedstawione zostaną m.in. polskie licencje Creative Commons, stanowiące odpowiednik tzw. wolnego oprogramowania w obszarze własności intelektualnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200