Intel wprowadza na rynek nowe usługi

Intel będzie świadczył usługi NetStructure Support Services mające wspomagać firmy, które wdrażają zaawansowane produkty sieciowe i komunikacyjne w dziedzinie e-biznesu.

Usługi NetStructure Support Services będą sprzedawane i świadczone przez VAR-ów oraz dostawców produktów NetStructure i innych urządzeń sieciowych Intela. Program Intel NetStructure Support Services będzie realizowany poprzez umowy serwisowania produktów zawierane na pewien okres czasu, obejmujące pewną liczbę sytuacji awaryjnych i umowy dotyczące instalacji sprzętu oraz oprogramowania. Dotyczy to zarówno produktów z rodziny NetStructure jak i wszystkich pozostałych - przełączników, hubów, urządzeń dostępowych, systemów VPN i routerów Intela.

Nowe usługi NetStructure Support Services są częścią rodziny urządzeń oraz wyposażenia sieciowego i komunikacyjnego, służących do budowy i usprawniania e-biznesu.

Intel Poland

tel. (22) 570 81 07

e-mail: [email protected]

www.intel.pl

www.intel.com/pressroom


TOP 200