Intel w sieciach optycznych

Intel poinformował o wykupieniu trzech firm oferujących technologie produkcji komponentów optoelektronicznych, stosowanych w urządzeniach dla sieci optycznych.

Intel poinformował o wykupieniu trzech firm oferujących technologie produkcji komponentów optoelektronicznych, stosowanych w urządzeniach dla sieci optycznych. Wykupienie tych firm oznacza dalsze rozszerzanie asortymentu produktów optoelektronicznych Intela o nowe komponenty, pozwalające na obniżkę kosztów wyposażania sieci optycznych 10 Gigabit Ethernet.

Niedawno Intel wykupił dwie firmy: Cognet oraz nSerial Corp., które rozwijają szybkie komponenty elektroniczne CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) stosowane w optycznych urządzeniach sieciowych. Firma Cognet opracowuje moduły optyczne odpowiedzialne za przetwarzanie sygnałów elektrycznych pochodzących z fal świetlnych, natomiast nSerial prowadzi badania nad komponentami sieci Ethernet o przepływności 10 Gb/s, które pozwalają na konwersje tych sygnałów do postaci zgodnej z protokołami transmisji używanymi przez urządzenia sieciowe. Najświeższym zakupem Intela jest trzecia firma optyczna LightLogic Inc. – dostawca szybkich elementów optycznych, ukierunkowanych na dobrze rokujący rynek sieci metropolitalnych. Ponadto, w styczniu Intel rozpoczął inwestycje w firmie Communicant Semiconductor Technologies AG z siedzibą we Frankfurcie, która już buduje fabrykę komponentów półprzewodnikowych opartych na nowym, krzemowo-germanowo-węglowym procesie technologicznym. Zakończenie całego procesu transakcji Intel przewiduje w II kw. br.

Ogłoszone przejęcia przez Intela mają na celu dalsze zwiększenie możliwości ofertowych firmy w rozwiązaniach optoelektronicznych dla urządzeń telekomunikacyjnych, przesyłających informacje na duże odległości z przepływnością 10 Gb/s (OC192). Obecność Intela w tym segmencie rynku jest rezultatem wykupienia jeszcze w zeszłym roku firmy Giga A/S, dzięki czemu Intel może prowadzi teraz badania nad następną generacją komponentów optoelektronicznych, które będą mogły obsłużyć przepływności rzędu 40 Gb/s.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200