Integrowanie zarządzania

Potrzebne są narzędzia, które będą automatycznie zarządzać nie tylko pojedynczymi serwerami, lecz także dowolnym heterogenicznym środowiskiem sieciowym.

Potrzebne są narzędzia, które będą automatycznie zarządzać nie tylko pojedynczymi serwerami, lecz także dowolnym heterogenicznym środowiskiem sieciowym.

Analitycy twierdzą, że kolejna generacja narzędzi zarządzających serwerami powinna być lepiej zintegrowana z programami zarządzającymi pamięciami masowymi i automatycznie reagować na dynamicznie zmieniające się warunki pracy serwerów i sieci.

W przeszłości narzędzia zarządzające serwerami, takie jak IBM Director, Insight Manager (HP), Sun Management Center czy OpenManage (Dell), miały zbyt skromne możliwości, aby można je było stosować w dużych centrach danych. Ale w ciągu ostatnich kilku lat producenci wzbogacili swoje rozwiązania w wiele nowych opcji, np. funkcję dzielenia serwerów na partycje, uruchamianą z poziomu centralnej konsoli zarządzania.

Dzięki tym usprawnieniom wymienione pakiety (dołączane często do serwerów) wykonują zadania zastrzeżone dotychczas dla tak zaawansowanych platform, jak OpenView (HP), Tivoli (IBM) czy Unicenter (Computer Associates). Platformy te zarządzają pojedynczymi węzłami, ale koncentrują się na kwestii ogólnej wydajności sieci.

Jednym ze słabych punktów narzędzi zarządzających serwerami jest brak możliwości zarządzania uaktualnieniami i łatkami, które trzeba co pewnie czas instalować na serwerach.

Nie ma dokładnych danych pozwalających ocenić, jakie są obroty na rynku popularnych narzędzi zarządzających serwerami. Powód - takie pakiety są najczęściej dołączane do sprzedawanych systemów. Wiadomo natomiast że ogólne obroty na rynku wszystkich pakietów zarządzających infrastrukturami sieciowymi wynoszą w skali roku ok. 5 mld USD. Liderem jest BMC Software. Kolejne miejsca zajmują firmy: IBM (Tivoli), CA i HP (dane Giga Information Group).

W zakresie narzędzi klasy podstawowej zarządzających serwerami sporo do powiedzenia ma HP. Wkrótce na rynek trafi udoskonalony pakiet Insight Manager, który umożliwi zarządzanie serwerami różnych platform (Unix, Linux i Windows) z poziomu jednej konsoli. Ma to być narzędzie o kodowej nazwie Nimbus, łączące możliwości pakietu Insight Manager, zarządzającego intelowskimi serwerami ProLiant, z funkcjami Servicecontrol Manager, narzędzia kontrolującego uniksowe HP-UX.

Niektórzy dostawcy oprogramowania ostatnio sięgają po interfejs IPMI (Intelligent Platform Management Interface), opracowany z myślą o zarządzaniu heterogenicznymi środowiskami sieciowymi. Pozwala on zarządzać serwerami różnych platform z poziomu jednej konsoli. Jego twórcami są firmy: Dell, Intel, HP i NEC.

Integrowanie zarządzania

Analitycy twierdzą, że przy projektowaniu platform zarządzających heterogenicznymi środowiskami sieciowymi główną rolę będą odgrywać takie technologie, jak IPMI, Web-based Enterprise Management, Common Information Module i SNMP. Wszystko sprowadza się do zaproponowania takich rozwiązań, które nie wymagałyby modyfikowania agentów instalowanych w węzłach sieci czy zbytniego obciążania serwerów nowymi zadaniami.

Dostawcy oprogramowania zarządzającego serwerami muszą sobie poradzić z podstawowym problemem: jak zintegrować podstawowe moduły zarządzające serwerem z modułami monitorującymi pracę serwera, a w następnym etapie spowodować, aby moduły te automatycznie zarządzały zasobami serwera, biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszane przez aplikacje uruchamiane na serwerze. Nad takim produktem pracuje IBM. To oprogramowanie Tivoli Intelligent Orchestration, które będzie automatycznie reagować na zmieniające się dynamicznie żądania aplikacji, rekonfigurując w odpowiedni sposób system obliczeniowy.

Tak czy inaczej użytkownicy oczekują, że na rynek wkrótce trafią narzędzia nowej generacji, których będzie można używać do zarządzania serwerami różnych platform, bez względu na to, pod jakimi systemami operacyjnymi pracują.


TOP 200