Integrator danych

Aplikacja DataChannel wykorzystuje XML do budowy portalu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Aplikacja DataChannel wykorzystuje XML do budowy portalu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Praktyczna realizacja koncepcji wewnętrznego portalu w firmie (EIP - Enterprise Information Portal), czyli jednolitego interfejsu WWW do wszystkich systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, stanowi trudne zadanie. Przesądza o tym przede wszystkim konieczność łączenia wielu hetero-genicznych systemów, tworzenia wspólnych repozytoriów informacji i narzędzi zarządzających konwersją danych.

Za pomocą metajęzyka

Zadanie to może okazać się prostsze, jeśli do jego wykonania zostanie użyte narzędzie opracowane na podstawie metajęzyka opisu danych XML (eXtensible Markup Language). Takim jest aplikacja DataChannel Server (poprzednio: DataChannel Rio) firmy DataChannel. Aplikacja ta, funkcjonująca jako serwer, przetwarza dane, pliki i dowiązania zebrane w systemach informatycznych przedsiębiorstwa. Prezentuje je następnie poprzez różne interfejsy - oprócz standardowego WWW, mogą to być telefony komórkowe czy przenośne PDA.

Głównym mechanizmem wykorzystywanym do zarządzania gromadzonymi danymi jest w tym przypadku XML. Pozwala to na dalsze wykorzystanie danych pobieranych z innych systemów, np. w budowie rozwiązań handlu elektronicznego czy EDI.

Podobnie jak w tradycyjnych systemach organizowania informacji, zastosowano model hierarchiczny. W odniesieniu do każdego poziomu można definiować dowolną liczbę folderów - do każdego z nich dołączane są prawa dostępu poszczególnych użytkowników. Dzięki dziedziczeniu praw dostępu w ramach całej hierarchii, dość łatwo jest zbudować model bezpieczeństwa dostępu w złożonej strukturze danych.

Portal po swojemu

Z pozycji użytkownika (przede wszystkim pracownika firmy) system widziany jest poprzez personalizowaną stronę startową. Użytkownik może określać, jakie dane znajdą się na tej stronie.

Dostępne są mechanizmy powiadamiania i alertów (w sytuacji gdy określone dane zostaną zmienione, np. po umieszczeniu pliku przez innego użytkownika w danym folderze) w postaci listów elektronicznych czy osobnej strony WWW z wiadomościami. Do przeszukiwania danych zastosowano mechanizm firmy Excalibur Technologies, który dopuszcza tworzenie zapytań na podstawie przykładowych odpowiedzi. Program jest zintegrowany z rozwiązaniem firmy Inso - OutSide In Server - za którego pomocą można konwertować dokumenty zapisane w kilkuset różnych formatach na strony WWW. Wskazani użytkownicy otrzymują możliwość publikowania na serwerze WWW. Dokumenty są konwertowane automatycznie.

DataChannel Server nie jest produktem "z półki". To dość kosztowne rozwiązanie, którego cena jest każdorazowo negocjowana z producentem. Obecnie nie ma jednak innych produktów tej kategorii o zbliżonych możliwościach.

--------------------------------------------------------------------------------

DataChannel Server 4.0

DataChannel Inc.

http://www.datachannel.com

Platformy: Windows NT lub Solaris 2.6 (w przygotowaniu)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200