Integracja systemów płatnika

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z trzema firmami podpisała umowę ramową na rozwój i modyfikacje systemów informatycznych, obsługujących 1,5 mln producentów rolnych.

ARiMR jest największą agencją płatniczą w Unii Europejskiej, a wartość zamówienia to ponad 54 mln zł netto. Asseco Poland, HP Polska i Comarch to firmy, z których ARiMR będzie w drodze odrębnych przetargów, wybierała wykonawcę swoich systemów informatycznych. Każde zlecenie będzie obejmowało przygotowanie analitycznego opisu modyfikacji i projektu technicznego. Ponadto wybrana firma będzie odpowiedzialna za stworzenie oraz implementację całości aplikacji. Umowa ramowa została zawarta na 4 lata.

Asseco współpracuje już z agencją m.in. przy utrzymaniu i rozwoju jej strategicznego systemu – Systemu Informatycznego Agencji (SIA). Ponadto spółka wdrożyła kompleksową aplikację do obsługi online wniosków o płatność obszarową – eWniosek. Jest to jedno z największych na polskim rynku rozwiązań, w którym wykorzystywane są dane przestrzenne. W swojej elektronicznej bazie prowadzi ewidencję ponad 33 milionów działek. Większość z nich ma co roku naliczane i wypłacane dopłaty obszarowe. Agencja dysponuje już systemami, które chciałaby unowocześnić i zintegrować.

Zobacz również:


TOP 200