Integracja komórek z Wi-Fi

Aruba, Symbol i Siemens to producenci, którzy wierzą w szybki wzrost popytu na systemy telekomunikacyjne łączące funkcje sieci komórkowych GSM/CDMA i VoIP Wi-Fi.

Aruba, Symbol i Siemens to producenci, którzy wierzą w szybki wzrost popytu na systemy telekomunikacyjne łączące funkcje sieci komórkowych GSM/CDMA i VoIP Wi-Fi.

Aruba Networks zapowiada, że w pierwszym kwartale 2007 r. wprowadzi do sprzedaży oprogramowanie Mobile Voice Continuity obsługujące automatyczne przekazywanie telefonicznych połączeń między sieciami Wi-Fi i GSM realizowanych za pomocą dwusystemowych telefonów nowej generacji. Z kolei Siemens, najpóźniej na początku 2008 r., zamierza rozszerzyć funkcjonalność swoich rozwiązań HiPath o możliwość współpracy i obsługi telefonów dwusystemowych.

Integracja komórek z Wi-Fi

Sony Ericsson P990

Natomias Symbol Technologies zaprezentował nowy model przełącznika RFS7000 RF Switch do obsługi sieci Wi-Fi, który będzie mógł być dodatkowo wyposażony w moduł programowy do komunikacji z telefonami dwusystemowymi. Symbol RFS7000 RF Switch ma opracowaną przez Symbol architekturę WNG (Wireless Next Generation). Urządzenie może obsługiwać do 256 stacji Wi-Fi, a po utworzeniu klastra nawet 2000. Przełącznik jest wyposażony nie tylko w funkcję przełączania transmisji między sieciami GSM i Wi-Fi, ale także możliwość obsługi bezprzewodowych sieci RFID i WiMAX. Jego rynkowa premiera jest przewidziana na połowę 2007 r., a cena to minimum 18 tys. USD (model z 128 portami).

Od kilku lat słychać zapowiedzi wprowadzenia systemów telekomunikacyjnych umożliwiających połączenie w jednym urządzeniu zalet telefonii GSM/CDMA z funkcją automatycznego przełączania na system VoIP wykorzystujący sieci bezprzewodowe Wi-Fi. Zalety takich rozwiązań trudno jednak kwestionować. Są to przede wszystkim możliwość korzystania przez pracowników firmy z jednego telefonu (i numeru telefonicznego) niezależnie od tego, czy są aktualnie w biurze czy w terenie, a także ograniczenie kosztów połączeń telefonicznych, które mogą być automatycznie przekierowywane na linie VoIP.

Oczywiście wystepują również bariery - przede wszystkim wdrożenie takiego systemu wymaga dostępności sieci WLAN i systemu VoIP, a także inwestycji w nowego typu telefony komórkowe wyposażone w interfejsy Wi-Fi oraz aktualizację infrastruktury sprzętowo-programowej. Należy też podkreślić, że tego typu technologia wymagała rozwiązania co najmniej kilku problemów technicznych. Dotyczyły one m.in. konieczności ulepszenia jakości transmisji głosu. Innym problemem technicznym była zbyt mała szybkość przełączania połączeń pomiędzy stacjami dostępowymi Wi-Fi oraz między nimi a siecią GSM/CDMA, która wprowadzała trudne do zaakceptowania przerwy lub zerwanie transmisji. Najbardziej prozaiczną przeszkodą był jednak zbyt krótki czas pracy telefonów, bo standardowe akumulatory nie były przystosowane do dużego poboru mocy wymaganego przez interfejsy Wi-Fi. Wraz z postępem technologii większość tych barier, jak twierdzą producenci, została jednak pokonana i dlatego zaczynają się oni przygotowywać do masowej produkcji tego typu systemów.


TOP 200