Integracja Office-BackOffice

Microsoft zachęca programistów do korzystania z usług serwerów zestawów BackOffice oraz Office.

Microsoft zachęca programistów do korzystania z usług serwerów zestawów BackOffice oraz Office.

Korzystanie z pakietów BackOffice oraz Office pozwoli projektantom na pełniejszą integrację stworzonych przez nich aplikacji, wykorzystanie dużych bloków kodu oraz tworzenie elastycznych aplikacji klient/serwer. Programiści będą mogli postrzegać produkty z pakietu BackOffice (Windows NT Server, SQL Server, MS:Mail, Systems Management Server (SMS), SNA Server) jako zestaw możliwych usług do wielokrotnego wykorzystania serwera.

Podstawą strategii Microsoftu mającej za zadanie łączenie oprogramowania jest Visual Basic for Applications (VBA). Jest to język skryptowy dostępny w Excel oraz aplikacjach do zarządzania projektami - Project. VBA udostępnia Visual Basic i inne narzędzia programistyczne oraz korzysta z technologii OLE (łączenie i osadzanie obiektów).

Nowy Access for Windows 95 także będzie zawierać VBA. Kolejna wersja systemu do zarządzania bazami danych będzie korzystać z aplikacji napisanych w Visual Basicu używających OLE. Access oferuje także lepszy interfejs, możliwość przeglądania obiektów OLE oraz funkcje pozwalające na pisanie dużych partii kodu i debugging.

Microsoft planuje udostępnienie pełnej funkcjonalności elementów składowych zestawów przy korzystaniu z serwerów BackOffice. Użytkownicy mogą już korzystać z przesyłania komunikatów oraz obsługi baz danych za pomocą API, np. ODBC. Firma zamierza stworzyć pojedynczy prosty interfejs przeznaczony dla szerszej gamy produktów i usług.


TOP 200