Integracja: Java kontra .Net

Koszt technologii

Cena implementacji technologii J2EE waha się od zera (darmowe implementacje) do dziesiątek tysięcy dolarów za licencję na pojedynczy procesor. Implementacje mogą działać na darmowych platformach (systemy Linux), a także drogich wieloprocesorowych systemach mainframe lub działających pod kontrolą systemów Unix.

Technologia Microsoft .Net jest dostępna na serwerach z procesorami z serii x86 oraz systemach operacyjnych Microsoftu. Ogólnie rzecz biorąc, jej cena będzie wyższa od najtańszych dostępnych implementacji J2EE i niższa od najdroższych. Mimo tych różnic, należy podkreślić, że w przypadku większości poważnych komercyjnych projektów cena licencji i tak nie jest istotna w porównaniu z ceną sprzętu, kosztami związanymi ze szkoleniem programistów oraz kosztami produkcji, wdrożenia i utrzymania systemu.

Koszty wyszkolenia pracowników

Niezależnie od wyboru platformy technologicznej należy liczyć się z kosztami związanymi z wyszkoleniem pracowników tworzących oprogramowanie. W przypadku platformy Microsoft .Net zauważalne jest duże zainteresowanie językiem C#, który można stosunkowo łatwo opanować i daje on dość duże możliwości. Prostsze systemy mogą być tworzone przy wykorzystaniu VB .Net, zaś w skomplikowanych problemach nie uniknie się powrotu do C++. W przypadku platformy J2EE nie mamy wyboru - programiści muszą posługiwać się językiem Java. W opinii wielu osób uchodzi on za jeden z prostszych języków programowania, a przy tym daje programiście duże możliwości.

Koszt związany z wyszkoleniem programisty będzie w obu przypadkach podobny (koszt szkoleń i poświęconego na nie czasu oraz początkowe zmniejszenie produktywności programistów, jeżeli w kwestię wchodzi przekwalifikowanie kadry). Zgodnie z opiniami ekspertów całościowy koszt przekwalifikowania programisty pracującego w Visual Basicu będzie porównywalny w przypadku jego przejścia na platformy zarówno Microsoft .Net, jak i J2EE. W obu przypadkach zachodzi konieczność korzystania z programowania obiektowego.

Dostępność narzędzi

Oprogramowanie dla J2EE można tworzyć za pomocą całej gamy komercyjnych narzędzi dostarczanych przez wielu producentów (takich jak Sun, IBM, Oracle, Borland, Sybase i innych), dużo produktów jest dostępnych również za darmo lub przy relatywnie niskich nakładach.

Sztandarowym narzędziem Microsoftu do tworzenia oprogramowania jest linia produktów Visual Studio wraz z dostępnymi środowiskami Visual Studio .Net, umożliwiającymi tworzenie oprogramowania na platformę Microsoft .Net. Oprogramowanie to umożliwia wykorzystanie wszystkich dostępnych w ramach technologii Microsoftu mechanizmów, a także bardzo szybkie tworzenie kodu źródłowego. Podobnie jak w przypadku J2EE, już istnieją i powstają narzędzia darmowe wspomagające tworzenie aplikacji w technologii Microsoft .Net.

Narzędzia dla platformy J2EE potraktowane sumarycznie udostępniają szerszą funkcjonalność niż Visual Studio .Net. Jednak narzędzie Microsoftu przewyższa prawdopodobnie każde pojedyncze narzędzie dla J2EE, mimo że ma groźnych konkurentów (WebSphere Studio Application Developer, Java Forte itp.).

Wydajność

Porównanie wydajności obu omawianych technologii jest praktycznie niemożliwe. Na wydajność systemu mają wpływ: platforma sprzętowa, sposób rozwiązania problemu, architektura (która niejednokrotnie może być uwarunkowana wieloma czynnikami) oraz inne wymogi dotyczące systemu. Bardziej skomplikowane jest porównanie wydajności konkretnych implementacji J2EE z implementacją technologii Microsoft .Net. Mimo to wydaje się, że nie należy oczekiwać istotnych różnic między wydajnością oprogramowania stworzonego w obu konkurencyjnych technologiach. Można jedynie wskazać, że ze względu na daleko posuniętą integrację technologii Microsoft .Net z systemem operacyjnym oraz narzędziami (np. SQL Server, serwer WWW - IIS) dostarczanymi przez Microsoft system wykonany w tej technologii byłby wydajniejszy od analogicznego wykorzystującego jedną z implementacji J2EE. Trudno jednak potwierdzić tę tezę, gdyż brak rzetelnych wyników badań na ten temat (dostępne w sieci analizy porównawcze wykazują dużą tendencję do preferowania technologii i implementacji dostawcy sponsorującego całe przedsięwzięcie).


TOP 200