Inspekcja pakietów dla operatorów

Firma Procera Networks udostępniła urządzenie do inspekcji pakietów dla operatorów, pozwalające na sortowanie ruchu z przepustowością 80 Gb/sek. (40Gb/sek. w pełnym dupleksie) i kształtowanie go w celu obsługi różnych poziomów QoS (Quality of Service) przydzielanych użytkownikom.

PacketLogic PL 10000 umożliwia rozpoznawanie typów ruchu - np. P2P, strumienie multimedialne, itp. - i w ten sposób pozwala operatorom na tworzenie usług wspierających QoS dla różnej mieszanki aplikacji.

Jeżeli usługodawca może przeglądać ruch przechodzący przez jego sieć i może przydzielać oddzielne pasma lub priorytety dla różnych typów ruchu, to ma też możliwość lepszego przygotowania sieci do efektywnej obsługi ruchu i ograniczania nadmiernej jej rozbudowy.

Wraz z nowym urządzeniem, Procera udostępnia nowe oprogramowanie dla swoich urządzeń inspekcji pakietów serii PL. Nowy mechanizm Flow Synchronization pozwala na wymianę informacji o przepływie ruchu pomiędzy urządzeniami PL minimalnie obciążając pasmo. Queue Synchronization dystrybuuje reguły priotytetyzacji ruchu miedzy urządzeniami PL w celu narzucenia QoS w dużych sieciach. Nowy silnik statystyczny tego oprogramowania dostarcza szczegółów o anomaliach ruchu, co pozwala na ich szybkie usuwanie.

Urządzenie PacketLogic kosztuje ok. 800 tys. USD.


TOP 200