Innowacyjne miasta i gminy

Debata na temat modernizacji województw, powiatów, miast i gmin z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych będzie głównym wątkiem XI Konferencji "Miasta w Internecie".

Hasło przewodnie tegorocznej konferencji, to "Integracja, innowacyjność, inwestycje - wyzwania e-rozwoju lokalnego i regionalnego w latach 2007-2010". Obrady będą koncentrować się na szansach, jakie dla realizacji projektów związanych z budową infrastruktury społeczeństwa informacyjnego stwarza nowy okres finansowania z funduszy europejskich 2007-2013. Pula środków, jakie otrzyma nasz kraj do dyspozycji, stanowić będzie również wyzwanie dla władz na różnych szczeblach. "Miasta w Internecie" mają być miejscem roboczego spotkania wszystkich tych, którzy zamierzają nadawać ton realizacji projektów wspierających e-rozwój regionów, miast i obszarów wiejskich: samorządowców, reprezentantów firm sektora ICT oraz przedstawicieli ośrodków badawczo-rozwojowych. Podjęta zostanie również debata dotyczącą kluczowych - zarówno negatywnych jak i pozytywnych - uwarunkowań działania polskich samorządów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Wśród poruszanych na konferencji zagadnień znajdą się m.in. przykłady "dobrych praktyk" w zakresie projektów elektronicznej administracji, e-zdrowia, e-integracji oraz budowy lokalnej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, realizowanych zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Omówione będą też doświadczenia z realizacji przez samorządy w naszym kraju projektów działania 1.5 ZPORR w kontekście przygotowania, finansowania i wdrażania nowych przedsięwzięć w latach 2007-2013. Przedstawiony zostanie stan zaawansowania i perspektywy rozwoju projektów centralnych, typu e-PUAP czy integracja rejestrów państwowych, jak również ich relacje z systemami proponowanymi przez samorządy. Przewidziano, poza tym, prezentację nowych wytycznych polityki spójności w zakresie planowania i wdrażania innowacyjnych projektów teleinformatycznych w regionach, zwłaszcza w odniesieniu do budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Sesjom plenarnym towarzyszyć będą warsztaty poświęcone m.in.: wyłanianiu w procedurach publicznych wykonawców innowacyjnych projektów teleinformatycznych finansowanych z funduszy strukturalnych, nowym mechanizmom współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w realizacji projektów teleinformatycznych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych administracji publicznej na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Szczegółowe informacje na temat XI Konferencji "Miasta w Internecie" znaleźć można na stronach:http://konferencja2007.mwi.pl . Computerworld będzie patronem medialnym konferencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200