Infrastruktura dla badań

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt "Programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013".

Punktem wyjścia do opracowania Programu były zrealizowane w latach 1993-2006 inwestycje, w szczególności projekt "PIONIER: Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego". Jego efektem było, w opinii autorów dokumentu, zbudowanie jednej z najnowocześniejszych w świecie sieci optycznej.

Do najważniejszych, strategicznych celów rozwoju infrastruktury informatycznej nauki polskiej w najbliższych latach zaliczono zapewnienie wysokiego poziomu krajowej, sieciowej infrastruktury informatycznej, przy zachowaniu zasady wyrównywania szans dostępu dla wszystkich podmiotów nauki. Usługi obliczeniowe centrów komputerów duże mocy (KDM) mają się odbywać na poziomie nie niższym niż w czołowych ośrodkach KDM Unii Europejskiej. Zakładany jest rozwój zaawansowanych usług informatycznych i informacyjnych dla środowiska naukowo-akademickiego (e-Science) oraz współpraca z innymi podmiotami i środowiskami w celu wdrażania osiągnięć nauki do innych dziedzin życia - e-Edukacja, e-Zdrowie, e-Administracja i inne.

Realizacji tych celów mają służyć m.in. dalsze inwestycje w sieć PIONIER, polegające na rozbudowie połączeń krajowych oraz międzynarodowych. Wspierany będzie też rozwój sieci regionalnych w celu ułatwienia dostępu do zasobów i usług informatycznych dla każdej placówki naukowej. Przewidziane jest utrzymanie ośrodków KDM jako centrów usług i obliczeń dużej mocy, składowania dużych zasobów danych, w tym wieloletnich serwisów typu biblioteki wirtualne nauki, naukowych baz danych, infrastruktury gridowej oraz oprogramowania naukowo-badawczego. Wsparcie uzyskają również działania na rzecz rozwoju centrów wysokich technologii w zakresie implementacji nowoczesnych technologii i ich wdrażania w nauce i praktyce życia społecznego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjmuje do 8 czerwca br. uwagi i opinie na temat projektu. Szacuje się, że realizacja założeń "Programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013" będzie kosztować około 4 mld zł.

Dokument dostępny jest TUTAJ (plik PDF).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200