Infrastructure-as-a-Service dla wymagających

Materiał promocyjny Firmy, które chcą korzystać z zalet rozwiązań chmurowych - ale jednocześnie zależy im na zachowaniu maksimum kontroli oraz wysokiej wydajności i skalowalności - powinny zainteresować się usługami cloud computing typu IaaS.

Największą popularnością cieszą się dziś usługi SaaS (Software-as-a-Service), ale nie jest to jedyna droga, którą firmy mogą podążać w kierunku cloud computing. Mamy jeszcze dwa popularne modele dostarczania zasobów chmurowych: PaaS (Platform-as-a-Service) oraz IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Każdy z trzech wymienionych modeli w różnym zakresie przenosi odpowiedzialność na operatora chmury.

Skalowalność i wydajność w warstwie sprzętowej

W tym momencie pojawia się pytanie, jakie aspekty należy rozważyć, aby wybrać optymalny model dostarczania chmury. Odpowiedź zależy przede wszystkim od tego, z jakich aplikacji użytkownik chce korzystać. IaaS przede wszystkim wprowadza warstwę abstrakcji na poziomie sprzętu, dzięki czemu użytkownik nie musi dbać o takie sprawy, jak szafy stelażowe, stos sprzętowy, zasilanie czy chłodzenie. Zasoby sprzętowe są dostarczane na żądanie. Natomiast za wyższe warstwy – system operacyjny i aplikacje – odpowiada użytkownik.

Gdy już zapadnie decyzja o przejściu do chmury, wybór między PaaS oraz IaaS zależy od wymagań aplikacji dotyczących wydajności i skalowalności. Rozwiązania PaaS są w mniejszym stopniu skalowalne, ponieważ te platformy muszą zapewniać wszystkim, działającym na nich systemom mechanizmy automatycznego skalowania oraz umożliwiać ciągłość pracy w razie wystąpienia awarii. Z kolei IaaS będzie lepszym wyborem, jeśli ważna jest wysoka skalowalność i wydajność. Jest to również dobre rozwiązanie dla firm, które chcą zachować większą kontrolę nad aplikacjami (np. ze względów wydajnościowych lub bezpieczeństwa). W modelu IaaS użytkownik przekazuje operatorowi chmury mniejszy zakres zadań w porównaniu z PaaS oraz SaaS. Zaletą IaaS jest też fakt, że infrastruktura sprzętowa jest ukryta pod warstwą abstrakcji i dostępna poprzez zbiór interfejsów API.

Dostawcy usług IaaS, tacy jak np. Integrated Solutions, są w stanie zapewnić dostęp do bardzo dużej puli zasobów sprzętowych na żądanie, zaledwie w ciągu kilku minut. Jest to absolutną rewolucją, jeśli porównać z tradycyjnymi procedurami kupna sprzętu IT. Aplikacje działające na takich platformach można tworzyć tak, aby skalowały się błyskawicznie, w zależności od bieżących potrzeb. Jednocześnie będą one miały do dyspozycji wymagane, dodatkowe zasoby sprzętowe w przypadku wzrostu obciążenia lub będą zwalniały te zasoby, gdy obciążenie będzie spadać. Korzystać z oferty Integrated Solutions użytkownik nie musi już posiadać nadmiarowych zasobów utrzymywanych tylko po to, aby użyć ich w momentach wzmożonego obciążenia. Dzięki IaaS unika się także przestojów w działaniu aplikacji w przypadkach nagłych, niespodziewanych skoków obciążenia. Skalowalność to jedna z największych zalet IaaS, ponieważ aplikacje biznesowe mogą się zmieniać, np. poddając się sezonowym wahaniom. To oznacza, że wymagają dynamicznej infrastruktury, zdolnej do obsłużenia różnych aplikacji o zróżnicowanych wymaganiach.

Możliwość ograniczenia kosztów infrastruktury IT

Jednym z głównych powodów zainteresowania firm przetwarzaniem w chmurze, w tym usługami IaaS, jest także możliwość ograniczenia kosztów. Ponieważ o chmurę dba jej operator, użytkownik nie musi poświęcać czasu i wydawać pieniędzy na budowę własnej infrastruktury IT. Firmy nie muszą troszczyć się o umowy serwisowe czy wymianę starego sprzętu. Do obniżenia kosztów przyczynia się również model opłacania usług IaaS, w którym użytkownik ponosi tylko koszty faktycznie wykorzystanych zasobów. Przy miesięcznych opłatach, których wysokość zmienia się w zależności od intensywności korzystania z chmury, użytkownik mądrze dysponuje budżetem i nie przeznacza środków na zasoby, z których nie korzysta.

IaaS ułatwia również dostęp do aplikacji pracownikom. Ponieważ platformy IaaS są dostępne przez Internet, również dostęp do systemów, aplikacji i danych jest możliwy tą drogą przez dowolną osobę mającą odpowiednie uprawnienia i dane uwierzytelniające. W ten sposób pracownicy mogą korzystać z aplikacji w taki sam sposób, jakby byli w biurze, nawet jeśli znajdują się gdzieś poza nim.