Infovide i letni liderzy

Na początku września br. w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą rozpocznie się XI edycja Letniej Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Jej oferta skierowana jest do osób w wieku 19-30 lat, zaangażowanych w działalność społeczno-polityczną, w organizacjach pozarządowych, samorządach i innych inicjatywach obywatelskich.

W tym roku Stowarzyszeniu zależy w szczególności na uczestnictwie osób zaangażowanych w działalność społeczną lub polityczną na wsiach i w małych miastach, zwłaszcza w województwach z tzw. "ściany wschodniej".

Szkoła jest organizowana we współpracy z firmami zrzeszonymi w Komitecie Sterującym, w skład którego wchodzą: BP Poland, DaimlerChrysler Automotive, Danone, Deutsche Bank Polska, Ericsson, Johnson&Johnson, PricewaterhouseCoopers, Unilever oraz warszawska spółka konsultingowa Infovide. Ta ostatnia współpracuje ze szkołą głównie w zakresie dydaktyki, promocji, a także wsparcia w procesie rekrutacji jej uczestników. Pracownicy Infovide S.A. pomagają w tworzeniu programu i prowadzą wykłady, w tym z dziedziny zarządzania projektem.

Zobacz również:

  • Powstał nowy menedżer haseł, który zostanie wbudowany w systemy iOS i MacOS

Sponsorami XI Szkoły Letniej są również: Siemens Sp.z o.o. Fundacja im. Lancokorońskich, Gibson Charitable Trust, Fundacja Adenauera oraz Fundacja im. Stefana Batorego i Bank PKO BP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200