Infovide-Matrix prognozuje 216 mln zł przychodów w 2007 r.

Prognozowane przychody będą wyższe o ponad 6% od przychodów osiągniętych przez spółkę w 2006 r. Na koniec tego roku firma chce także osiągnąć zysk netto w wysokości 16,8 mln zł (wzrost o 4,3%). Jednym z istotnych czynników wzrostu w 2007 roku będzie dla Infovide-Matrix wprowadzenie w spółce programu motywacyjnego, którego celem jest podwojenie zysku na akcję (ESP) w stosunku do 2006 r.

"Prezentowane plany na 2007 r. są celem bardzo realnym. Aktualnie wartość zamówień na ten rok wynosi 75% zaplanowanych przychodów z usług, co jest wynikiem lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pozwala nam to pozytywnie oceniać realizację naszej strategii" - mówi Marek Kobiałka, prezes zarządu Infovide-Matrix. "Nie wykluczamy przekroczenia prognozy, tak jak to miało miejsce w przypadku prognozy pro-forma za 2006 r., którą na poziomie przychodów przekroczyliśmy o 10%" - dodaje.

W pierwszym kwartale br. firma zakończyła większość działań związanych z debiutem giełdowym. Ostatecznie też został sfinalizowany proces połączenia Infovide i Matrix.pl. "Kwartał ten zakończyliśmy zyskiem, pomimo poniesienia nakładów związanych z integracją firm i stworzeniem nowych centrów kompetencyjnych odpowiedzialnych za billing i rozwiązania typu SCM. Te wydatki i inwestycje to łącznie 1,9 mln zł" - mówi Borys Stokalski, wiceprezes zarządu Infovide-Matrix. "Kolejne miesiące nie będą już obciążone kosztami integracji, dlatego spodziewamy się efektów synergii przekładających się na istotny wzrost wyników w kolejnych kwartałach" - dodaje.

W poprawie wyników pomóc ma także wprowadzany w spółce program motywacyjny. "Wyróżnia się na tle innych uzależnieniem przyznania akcji od wzrostu zysku na akcję (EPS), który jest silnym wyznacznikiem wartości fundamentalnej spółki z punktu widzenia akcjonariuszy. Program skierowany jest do kluczowych menadżerów spółki z wyłączeniem członków zarządu oraz rady nadzorczej. Beneficjentami będą menadżerowie odpowiedzialni za poszczególne centra zysku" - wyjaśniają przedstawiciele firmy w oficjalnym komunikacie. Konstrukcja programu motywacyjnego polega na corocznej emisji, przez cztery lata obowiązywania programu, warrantów subskrypcyjnych zamiennych po zakończeniu okresu programu na akcje Infovide-Matrix. W ramach programu zostanie wyemitowanych maksymalnie 360 tys. akcji stanowiących 3% kapitału spółki.

"Celem programu jest 100 proc. wzrost zysku na akcję do 2010 r." - mówi Jacek Królik, wiceprezes zarządu Infovide-Matrix. Aktualnie akcje firmy posiada 47 pracowników, a łącznie należący do nich pakiet stanowi ponad 14% kapitału spółki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200