Infovide-Matrix konserwatorem GDDKiA

Infovide-Matrix będzie odpowiadała za utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu informatycznego SAP dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Kontrahent, który ma już doświadczenie w świadczeniu tego typu usług dla dużych organizacji, zajmie się konserwacją systemu SAP w: rachunkowości finansowej (SAP-FI), rachunkowości budżetowej (SAP-FM), środków trwałych (SAP-AA), sprzedaży (SAP-SD), kontrolingu (SAP-CO), zarządzania zasobami ludzkimi (SAP-HCM) oraz hurtowni danych (SAP-BW). Infovide-Matrix liczy, że podobnie jak na rynku komercyjnym współpraca będzie miała charakter długofalowy.

Zobacz również:


TOP 200