Infosystem '99: Liczenie środków

WF-bESTiA to program przeznaczony do prowadzenia ewidencji środków trwałych, automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz obsługi takich operacji, jak przeszacowanie, modernizacja, sprzedaż, likwidacja i korekta umorzeń. Program pozwala na obsługę ewidencji środków trwałych dla wielu przedsiębiorstw. Jest elementem większego i popularnego programu wspomagającego pracę małej i średniej firmy, opracowanego przez warszawską WaPro (www.wapro.com.pl ). Umożliwia więc współpracę z takimi jego modułami, jak system finansowo-księgowy WF-FaKir lub księga przychodów i rozchodów WF-KaPeR.

WF-bESTiA to program przeznaczony do prowadzenia ewidencji środków trwałych, automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz obsługi takich operacji, jak przeszacowanie, modernizacja, sprzedaż, likwidacja i korekta umorzeń. Program pozwala na obsługę ewidencji środków trwałych dla wielu przedsiębiorstw. Jest elementem większego i popularnego programu wspomagającego pracę małej i średniej firmy, opracowanego przez warszawską WaPro (www.wapro.com.pl ). Umożliwia więc współpracę z takimi jego modułami, jak system finansowo-księgowy WF-FaKir lub księga przychodów i rozchodów WF-KaPeR.

Na targach Infosystem '99 zostanie zaprezentowana nowa, rozszerzona wersja programu WF-bESTiA, uzupełniona o takie funkcje, jak obsługa wyposażenia, rozliczanie inwestycji, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. Jest ona przeznaczona dla średniej wielkości przedsiębiorstw. Przygotowano dwa warianty: umożliwiający prowadzenie maksymalnie 1000 środków trwałych i ponad 1000 środków trwałych.

Standardowe funkcje programu pozwalają na wprowadzanie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych, pełną obsługę amortyzacji bilansowej i podatkowej, obsługę różnych metod amortyzacji (liniowej, degresywnej i jednorazowej). W przypadku wprowadzania do ewidencji środka częściowo zamortyzowanego wprowadzane są także dane archiwalne (bilanse otwarcia wartości i umorzeń, odpisy miesięczne), co pozwala na w pełni bezpieczne i przejrzyste wprowadzanie takiego środka nawet w ciągu roku. Ponadto program prezentuje plan rocznych odpisów w formie wykresu, co pozwala na łatwe wybranie najkorzystniejszej metody amortyzacji oraz określenie jej rocznej stawki.

Dzięki podziałowi środków trwałych na grupy prowadzenie ewidencji staje się przejrzyste, a dostępny Manager środków trwałych (o działaniu podobnym do Commandera) ułatwia ich wszechstronną obsługę - w tym umożliwia ich kopiowanie i przenoszenie między grupami. Grupy są prezentowane w postaci drzewa, co pozwala na zorganizowanie ewidencji w systemie hierarchicznym (np. w grupie środki trwałe można wydzielić kategorię środki transportu, a w tej dokonać podziału na samochody osobowe i ciężarowe). WF-bESTiA wylicza amortyzację za wybrany miesiąc dla dowolnego zbioru środków trwałych, a wyniki amortyzacji automatycznie księguje w systemie finansowo-księgowym WF-FaKir lub przedstawia w formie wydruku.

Ponadto program pozwala na archiwizację danych - w tym tworzenie skompresowanych (dziesięciokrotna wartość kompresji) kopii zapasowych baz danych na dysku albo w razie potrzeby na dyskietkach.


TOP 200