Informix Software w Warszawie

Otwarcie biura joint venture Informix Software sp. z o.o., polskiego przedstawiciela amerykańskiej firmy Informix Software Inc., odbyło się 5 października w Warszawie.

Otwarcie biura joint venture Informix Software sp. z o.o., polskiego przedstawiciela amerykańskiej firmy Informix Software Inc., odbyło się 5 października w Warszawie.

W uroczystości zorganizowanej z tej okazji udział wzięli m. in. Walter Konigseder (wiceprezydent Informix Central/Eastern Europe), Marek Car (pełnomocnik premiera ds. Informatyki), prof. Zbigniew Brzeziński, Jacek Koziaczy (szef sprzedaży Informix Software na Polskę) oraz ok. 400 zaproszonych gości - dziennikarzy, przedstawicieli urzędów administracji, banków itd. z całej Polski. Część oficjalną uroczystości prowadził red. Mroziewicz.

Po krótkim przedstawieniu firmy - znanego producenta oprogramowania do systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych RDBMS (Relational Data Base Management Systems), referat "Nowa Polska w Nowej Europie" wygłosił przybyły specjalnie na tę uroczystość prof. Zbigniew Brzeziński. Pełnomocnik Premiera Marek Car w krótkim wystąpieniu wyraził jedynie zadowolenie, że w Polsce pojawia się konkurencja pomiędzy największymi światowymi firmami oferującymi oprogramowanie RDBMS.

Informix powstał w 1980 r. w Kalifornii, jako firma rozwijająca technologię baz danych dla środowiska Unix. W ciągu kilkunastu lat stał się dużą korporacją o obrotach 353 mln USD (1993 r.). Informix jest największym w świecie dostawcą RDBMS dla Unix (33% rynku). Obecnie ponad połowa wpływów ze sprzedaży pochodzi spoza USA - firma ma swoje biura w 30 krajach. W Europie Środkowowschodniej, po utworzeniu biura w Czechach, Informix postanowił wzmocnić swoją pozycję w Polsce, gdzie pracuje już ok. stu autoryzowanych partnerów, którzy stosując narzędzia oferowane przez firmę tworzą systemy informatyczne dopasowane do polskiej specyfiki. Między innymi system gromadzenia wyników w wyborach z 1993 r. zrealizowano dzięki zastosowaniu narzędzi programowych dostarczonych przez Informix.


TOP 200