Informatyzacja w dobie liberalizacji

Mająca nastąpić do lipca przyszłego roku liberalizacja rynku energetycznego przyniesie rewolucyjne zmiany zarówno dla producentów, dystrybutorów, jak i klientów. Sektor przygotowuje się do nich poszukując rozwiązań mających ułatwiać i optymalizować działanie w nowych warunkach.

O zagrożeniach i szansach z tym związanych debatowano podczas zorganizowanej przez firmę Rector z Zielonej Góry konferencji "Informatyzacja przedsiębiorstw w dobie liberalizacji rynku" poświęconej zagadnieniom dotyczącym nowych wyzwań stojących przed uczestnikami rynku energetycznego.

Możliwość zmiany sprzedawcy energii wymusi zmiany w systemach bilingowych, z drugiej jednak strony stwarza wiele okazji do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jedną z propozycji przygotowanych przez firmę Rector dla mających pojawić się na rynku Operatorów Systemu Dystrybucyjnego jest System Zdalnych Odczytów, który ma ułatwić sprawdzanie stanu liczników energii elektrycznej bez konieczności wizyt u klienta. Odczytywanie stanu licznika to podstawowy element procesu dokonywania zmiany sprzedawcy energii. Co więcej, cały proces powinien odbywać się stosunkowo szybko od momentu zgłoszenia. W ciągu nieco ponad tygodnia klient powinien bowiem otrzymać fakturę od dotychczasowego sprzedawcy i rozpocząć korzystanie z usług nowego.

System Zdalnych Odczytów - pozwalający na monitorowanie obciążeń w ciągu doby - umożliwia zaoferowanie klientom zmienną cenę energii. Dane gromadzone w systemie mogą posłużyć do prowadzenia precyzyjnych analiz związanych z zachowaniami klientów, czy zużyciem energii na danym obszarze, co ułatwia integracja systemu z oprogramowaniem typu GIS. System umożliwia także świadczenie energetycznych usług pre-paid. Budowa systemu pozwala na komunikację operatora z dowolnym urządzeniem, a możliwa jest zatem jego zdalna kontrola, w tym włączanie i wyłączanie dopływu prądu.

Podczas konferencji zaprezentowano także najnowsze rozwiązania GIS oferowane przez firmę ESRI oraz liczniki energii i współpracujące z nimi urządzenia firmy Lumel. Prezentacji wykorzystywanych rozwiązań informatycznych dokonały również firmy Enion i Energa.