Informatyzacja polskiej służby zdrowia postępuje

Zakończył się kolejny etap prac związanych z budową ogólnopolskiej platformy gromadzenia i udostępniania danych medycznych. Chodzi o system E-skierowanie, którego twórcą jest polska firma Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. oraz należąca do międzynarodowej grupy, notowana na giełdzie we Frankfurcie, spółka S&T.

Po Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) i systemie e-Recepcie (który zostanie uruchomiony w całym kraju dnia 1-go stycznia 2019 roku), jest to kolejny krok w postępującej informatyzacji publicznej służby zdrowia. Za wytworzenie systemu e-Recepta w całości odpowiada Pentacomp, zaś za część infrastrukturalną – S&T. Pentacomp jest członkiem Polskiej Izby Informatyki Medycznej, Polskiego Stowarzyszenia HL7 oraz międzynarodowej organizacji IHE.

S&T pracuje na rzecz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ ) od marca 2018 roku, zaś Pentacomp od 3 lat. S&T w ramach szerszego projektu P1 (elektroniczna platforma gromadzenia i wymiany informacji) współodpowiada za tworzenie oprogramowania, świadczenia usług autoryzacji (weryfikacji wytworzonego oprogramowania przez podmioty trzecie) oraz za serwis gwarancyjny.

Zobacz również:

  • Dell Technologies Forum 2023
  • 5G to nie tylko smartfony - jakie technologie skorzystają?

Istotnym elementem wprowadzenia E-skierowania jest systemowe zagwarantowanie możliwości jego wystawienia tylko przez upoważnionych do tego pracowników medycznych. Współtworzone przez S&T rozwiązanie gwarantuje wykorzystanie mechanizmów umożliwiających bezpieczną wymianę elektronicznej dokumentacji

w zakresie będącym przedmiotem umowy z CSIOZ.

Budowana przez Pentacomp i S&T platforma komunikować się będzie z istniejącymi już systemami, do których należą m.in. cyfrowe rejestry Aptek, Farmaceutów, Diagnostów Laboratoryjnych, Lekarzy, Produktów Leczniczych, czy Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Narzędzie zintegrowane będzie także z Systemem Obsługi List Refundacyjnych oraz systemami NFZ, Głównego Urzędu Statystyczny czy Systemu Rejestrów Państwowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200