Informatyzacja polskiej służby zdrowia postępuje

Zakończył się kolejny etap prac związanych z budową ogólnopolskiej platformy gromadzenia i udostępniania danych medycznych. Chodzi o system E-skierowanie., którego twórcą jest należąca do międzynarodowej grupy, notowana na giełdzie we Frankfurcie, spółka S&T.

Po Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) i E-Recepcie, jest to kolejny krok w postępującej informatyzacji publicznej służby zdrowia.

S&T pracuje na rzecz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ ) od marca 2018 roku i w ramach szerszego projektu P1 (elektroniczna platforma gromadzenia i wymiany informacji) odpowiada za tworzenie oprogramowania, świadczenia usług autoryzacji (weryfikacji wytworzonego oprogramowania przez podmioty trzecie) oraz za serwis gwarancyjny.

Zobacz również:

Istotnym elementem wprowadzenia E-skierowania jest systemowe zagwarantowanie możliwości jego wystawienia tylko przez upoważnionych do tego pracowników medycznych. Współtworzone przez S&T rozwiązanie gwarantuje wykorzystanie mechanizmów umożliwiających bezpieczną wymianę elektronicznej dokumentacji

w zakresie będącym przedmiotem umowy z CSIOZ.

Budowana przez S&T platforma komunikować się będzie z istniejącymi już systemami, do których należą m.in. cyfrowe rejestry Aptek, Farmaceutów, Diagnostów Laboratoryjnych, Lekarzy, Produktów Leczniczych, czy Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Narzędzie zintegrowane będzie także z Systemem Obsługi List Refundacyjnych oraz systemami NFZ, Głównego Urzędu Statystyczny czy Systemu Rejestrów Państwowych.

Ogólnopolska platforma informatyczna gromadzenia i udostępniania zdarzeń medycznych rozwijana jest jednocześnie przez dwa podmioty, z oddzielnymi umowami realizacyjnymi. W takim modelu pracy bardzo istotna jest dobra komunikacja między zespołami wytwórczymi obydwu firm, a także umiejętność integracji wykonanych prac programistycznych", mówi Michał Wilbrandt, Business Solutions Unit Director w S&T Poland. I dodaje, „ W realizacji tego kontraktu, kluczowe są także wszelkie czynności autoryzacyjne w stosunku do oprogramowania i dokumentacji stworzonej przez inny podmiot. Nie bez znaczenia jest także weryfikacja ich zgodności z ustalonymi wcześniej kryteriami jakościowymi, w celu umożliwienia poddania ich usługom gwarancyjnym świadczonym przez S&T”.

Źródło:S&T