Informatyzacja „Sanatorium” w Górnie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie rozpoczął kompleksową informatyzację za pomocą rozwiązań Comarch e-Zdrowie.

Informatyzacja „Sanatorium” w Górnie

Na budowę infrastruktury wraz z oprogramowaniem szpital przeznacza 2,2 mln zł; projekt dofinansowano z funduszy unijnych i budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Informatyzacja wszystkich oddziałów szpitalnych, poradni i części administracyjnej będzie możliwa dzięki wdrożeniu oprogramowania Comarch OptiMED. System Comarch ma wszystkie moduły wymagane do obsługi części białej (związanej z leczeniem) i części szarej (kwestie organizacyjne, kadrowe i płacowe) placówki medycznej. W ramach projektu pracownia diagnostyki obrazowej wprowadzi specjalistyczne oprogramowanie RIS i PACS. W szpitalu zaimplementowane zostaną usługi internetowe pozwalające na e-rejestrację i wymianę danych z platformą regionalną PSIM. Wprowadzone systemy IT pozwolą na sprawne wykorzystanie danych przez lekarzy i zoptymalizują pracę całej jednostki medycznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200