Informatyka wśród liderów

Po raz ósmy Business Centre Club (BCC) przyznał nagrody Lider Polskiego Biznesu. Jednym z laureatów został ComputerLand SA i jego prezes Tomasz Sielicki. BCC zrzesza ponad 900 prywatnych polskich i zagranicznych firm. Spośród nich wybierani są Liderzy Polskiego Biznesu - firmy i ich prezesi.

Po raz ósmy Business Centre Club (BCC) przyznał nagrody Lider Polskiego Biznesu. Jednym z laureatów został ComputerLand SA i jego prezes Tomasz Sielicki. BCC zrzesza ponad 900 prywatnych polskich i zagranicznych firm. Spośród nich wybierani są Liderzy Polskiego Biznesu - firmy i ich prezesi.

Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w tym roku otrzymali również: Gold Drop Sp. z o.o. i prezes Stanisław Gągała; Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne Petrochemia Płock SA i prezes zarządu, dyrektor generalny Konrad Jaskóła; Centrala Produktów Naftowych CPN SA i prezes zarządu, dyrektor generalny Jerzy Małyska; Orbis SA i prezes Olaf Grelowski; Przedsiębiorstwo Obsługi Cudzoziemców Dipservice i dyrektor naczelny Jan Wagner; Technokabel SA i prezes Marian Germata oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA i prezes Agenor Gawrzyał.

Od 1993 roku Klub przyznaje Nagrody Specjalne konkursu, wręczane wybitnym osobistościom, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. W tym roku otrzymali je: Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezes Narodowego Banku Polskiego, i Bill Clinton, prezydent Stanów Zjednoczonych.