Informatyka w Wiśle

Technologiom informatycznym w roli narzędzi wspomagających zarządzanie oraz zarządzaniu projektami informatycznymi były w głównej mierze poświęcone XXIV Jesienne Spotkania PTI w Wiśle. Ich celem było umożliwienie wymiany wiedzy i umiejętności umożliwiających osiąganie przewagi biznesowej przy pomocy narzędzi informatycznych, sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą informatyczną w organizacjach, zrozumienie możliwych zastosowań współczesnych technik i rozwiązań informatycznych.

Technologiom informatycznym w roli narzędzi wspomagających zarządzanie oraz zarządzaniu projektami informatycznymi były w głównej mierze poświęcone XXIV Jesienne Spotkania PTI w Wiśle. Ich celem było umożliwienie wymiany wiedzy i umiejętności umożliwiających osiąganie przewagi biznesowej przy pomocy narzędzi informatycznych, sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą informatyczną w organizacjach, zrozumienie możliwych zastosowań współczesnych technik i rozwiązań informatycznych.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: najgorsze praktyki organizacji IT, wykorzystanie serwisów społecznościowych do zarządzania firmą i podnoszenia efektywności jej działania, zarządzanie wiedzą w dobie Web 3.0, sposoby i możliwości wykorzystania analizy internetowej, warunki stworzenia dobrego zespołu projektowego, zarządzanie projektami na gruncie Web 2.0. Dużo miejsca poświęcono również działalności badawczo-rozwojowej oraz wspieraniu gospodarki elektronicznej w ramach programów finansowanych ze środków unijnych. Osobna sesja dotyczyła bezpieczeństwa systemów IT, m.in. omówione zostały sposoby ataków na bankomaty.

Jesiennym Spotkaniom PTI towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa IMCSIT (International Multiconference on Computer Science and Information Technology). Odbywała się pod patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a jej współorganizatorami byli: Polski Oddział IEEE Computer Society, Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Asociación de Técnicos de Informática.

W trakcie Spotkań wręczona została po raz pierwszy nagroda im. Jana Łukasiewicza, wybitnego polskiego matematyka, filozofa i logika. Jej ustanowieniu przyświecała idea wspierania innowacyjności w dziedzinie informatyki, honorowania autorów najwybitniejszych osiągnięć informatycznych oraz promowania ich dokonań w sferze publicznej i gospodarczej. W tym roku otrzymała ją firma Rodan Systems za innowacyjność w zakresie zastosowań informatyki.


TOP 200