Informatyka w Warcie

Koszt informatyzacji Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta S.A. wyniesie około 10 mln USD.

Koszt informatyzacji Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta S.A. wyniesie około 10 mln USD.

Gdyński Prokom Software Systems został strategicznym partnerem w prowadzonej od końca 1996 roku informatyzacji Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Do jego obowiązków należeć będzie także nadzór nad - tworzoną w ramach umowy - siecią rozległą, która połączy oddziały, filie i przedstawicielstwa towarzystwa na terenie Polski. Od połowy 1995 roku Prokom realizuje projekt wdrożenia systemu informatycznego w innej firmie ubezpieczeniowej - PZU S.A.

Oprogramowanie i sprzęt

Warta zakupiła oprogramowanie Prokomu do obsługi bieżącej działalności, w tym aplikacje finansowo-księgowe i bazy danych, w których przechowywane będą informacje dotyczące klientów. Wymieniany jest, funkcjonujący od początku działalności firmy, system komputerowy wraz ze starego typu bazami danych. Według planów, zakończenie projektu objętego umową ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia 1998 roku . Zawarta z Prokomem umowa, umożliwia Warcie zakup oprogramowania innego producenta. Dotyczy to głównie planowanego w najbliższym czasie zakupu oprogramowania wspomagającego pracę aktuariuszy, przede wszystkim w zakresie reasekuracji.

Warta S.A. zatwierdziła już projekt techniczny nowego systemu informatycznego. Obecnie prowadzone są szkolenia, które objęły dotychczas tysiąc pracowników spółki. Od września br. rozpoczną się dostawy sprzętu. Jako serwery wybrano komputery RISC Hewlett-Packarda, które docelowo mają zostać umieszczone w każdym oddziale towarzystwa. Ponadto zakupiono 84 routery Cisco. Jako głównego dostawcę komputerów PC wybrano IBM, który w pierwszym etapie dostarczy 500 urządzeń. Warta kupiła także drukarki laserowe HP i igłowe Printronix.

Spodziewane korzyści

"Informatyzacja Warty ma przede wszystkim znacznie przyspieszyć wymianę informacji w rozproszonych po całej Polsce oddziałach" - mówi Jacek Likowski, rzecznik prasowy Warty. Oddziały będą obsługiwane przez jeden zintegrowany system. Zapewni to szerszą informację on-line dla oddziałów, a co za tym idzie, decentralizację zarządzania. Według zapewnień przedstawicieli Warty, wpłynie to także na obsługę klienta.

Koszt inwestycji związanej z komputeryzacją towarzystwa ubezpieczeniowego szacuje się na około 10 mln USD. Na ten cel przeznaczone zostaną częściowo fundusze uzyskane z marcowej emisji akcji, dzięki której podniesiono (o 75%) kapitał spółki. Warta uzyskała również trzech nowych inwestorów: Powszechny Bank Kredytowy S.A., Kredyt Bank S.A. i Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.

Warta S.A. ma 25 oddziałów i około 100 filii i przedstawicielstw. W roku 1996 jej obroty wyniosły 758 mln zł. Jest to drugie po PZU S.A. towarzystwo ubezpieczeń majątkowych i osobowych z udziałem w rynku, wynoszącym w roku ubiegłym około 15%. Kapitał własny Warty w 1996 roku to 129,99 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200