Informatyka przez pryzmat biznesu

Wszyscy obserwatorzy prac nad przygotowaniem pierwszego numeru dwumiesięcznika CXO, którego wydawcą jest IDG Poland SA, zadawali sobie pytanie, co właściwie oznacza jego nazwa i czy potencjalni czytelnicy będą potrafili prawidłowo ją zinterpretować.

Wszyscy obserwatorzy prac nad przygotowaniem pierwszego numeru dwumiesięcznika CXO, którego wydawcą jest IDG Poland SA, zadawali sobie pytanie, co właściwie oznacza jego nazwa i czy potencjalni czytelnicy będą potrafili prawidłowo ją zinterpretować.

Swoistą deklaracją misji i wizji CXO - Magazynu Kadry Zarządzającej - jest znajdujący się na ostatniej stronie felieton Czas na sojusz CXO autorstwa Patricii Wallington, byłej wiceprezes i dyrektor generalnej ds. informatyki Xeroxa.

"Dyrektorzy informatyki muszą zacząć działać wspólnie z innymi szefami firmy. Świat biznesu jest dziś nasycony technologią informatyczną, jak nigdy przedtem. Coraz ściślejszy jest związek między zarządzaniem informatyką a zarządzaniem strategicznym czy finansowym. Główni dyrektorzy w firmach - generalni (CEO), operacyjni (COO), ds. informatyki (CIO) czy finansowi (CFO) - są mobilizowani przez okoliczności do tworzenia swoistego partnerstwa na rzecz przyszłości. Sojusz taki, określany skrótem CXO, wymaga opanowania nowych umiejętności przez dzisiejszą kadrę kierowniczą. CXO jest sojuszem nieformalnym, czymś w rodzaju koalicji bądź wspólnoty interesów" - pisze Patricia Wallington.

Dopełnieniem felietonu jest artykuł wstępny pod wiele mówiącym tytułem Nie zgubić człowieka Iwony D. Bartczak, redaktora naczelnego CXO, naszej redakcyjnej koleżanki prowadzącej w Computerworld od wielu lat dział Zarządzanie. CXO jest pewnego rodzaju przedłużeniem i rozwinięciem tego działu, choć już w pierwszej minucie lektury staje się jasne, gdzie zostały położone akcenty. Z okładki CXO nie spogląda dyrektor ds. informatyki, lecz dyrektor ds. restrukturyzacji i zarządzania. Pierwszą połowę magazynu zdominowały ważkie artykuły na temat reorganizacji procesów biznesowych, w których słowa "system informatyczny" pojawiają się niezbyt często, o wiele częściej pojawiają się "podnoszenie efektywności", "racjonalizacja kosztów", "wymagania klienta", "zarządzanie jakością", "wartość dodana", "kultura organizacyjna", "reengineering" czy "organizacja pracy". Informatyka zaczyna się zaznaczać wyraźniej dopiero w drugiej części numeru, w dziale Strategie i Technologie, a i tam zawsze przez pryzmat biznesu.

Praktyczno-teoretyczne podejście znajduje odzwierciedlenie także w składzie Rady Programowej CXO, w której zasiadają: prof. Krzysztof Obłój, dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowca na Wydziale Zarządzania UW, dr Ryszard Stocki, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i właściciel firmy doradczej Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki, dr Ludwik Maciejec, właściciel firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe, prof. Jadwiga Staniszkis z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i prof. Witold Abramowicz z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.


TOP 200