Informatyka na nowych torach

''Mamy pociąg do informatyki'' - tak brzmi hasło reklamowe PKP Informatyka. Przez wiele lat mogło ono budzić uśmiech politowania na twarzach klientów, stojących w kolejkach do kas biletowych.

''Mamy pociąg do informatyki'' - tak brzmi hasło reklamowe PKP Informatyka. Przez wiele lat mogło ono budzić uśmiech politowania na twarzach klientów, stojących w kolejkach do kas biletowych.

W najbliższych tygodniach dobiegnie końca pierwszy etap wdrożenia księgi głównej systemu Oracle E-Business Suite w spółce PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu. Jest ona odpowiedzialna za przewóz towarów koleją szerokotorową na odcinku od polsko-ukraińskiego przejścia w Hrubieszowie do stacji Sławków Południowy w okolicach Katowic.

Ze względu na unikatowy charakter PKP LHS - stanowiącego niejako "kolej w pigułce" z własnymi torami, trakcją i taborem - wdrożenie nowego systemu ERP w tej spółce można uznać za projekt pilotażowy w całej Grupie PKP. Po uwzględnieniu specyfiki pozostałych jej firm, będzie można zrealizować podobne wdrożenia także w nich.

Projekt wdrożenia Oracle E-Business Suite stanowi poważny sprawdzian zarówno dla PKP LHS, spółki, która po raz pierwszy na szeroką skalę zapoznaje się z wdrożeniem w reżimie projektowym, jak i PKP Informatyka, prowadzącej całe przedsięwzięcie przy wsparciu specjalistów Oracle Polska. Od powodzenia projektu w PKP LHS w dużej mierze zależy dalszy kierunek informatyzacji Grupy PKP. Wprawdzie spółki tej grupy dysponują dużą autonomią przy wyborze rozwiązania, jednak sukces tego wdrożenia może wpłynąć na ich decyzję, tym bardziej że nikt w PKP nie zaryzykuje już zakupu systemu pochodzącego od niesprawdzonego partnera.

Długi cień FMIS

Informatyka na nowych torach

Włodzimierz Śmigiera, prezes zarządu PKP Informatyka

Na historii informatyzacji PKP długim cieniem kładzie się wdrożenie tzw. Systemu Zarządzania Finansami i Wspomagania Kierownictwa FMIS, kredytowanego przez Bank Światowy. Zwycięzcą ogłoszonego w 1994 r. przetargu, którego wartość oceniano na 7 mln USD, został Computron Software. Docelowo system miał stać się głównym narzędziem rachunkowości zarządczej. Po pięciu latach Najwyższa Izba Kontroli oszacowała koszty wdrożenia na blisko 27 mln zł (6-7 mln USD). Oszacowała też, że na przygotowanie systemu do eksploatacji należy przeznaczyć kolejne 31 mln zł (7-8 mln USD).

Niestety, system FMIS - mimo osiągnięcia określonej funkcjonalności - nie został wdrożony. Ostatecznie w listopadzie 2003 r. rozwiązano umowę z firmą Kontinuum (dawny Computron). Na niepowodzeniu tego projektu zaważyło kilka czynników. Były to m.in. częste zmiany zarządu, a także rozpoczęta w 1996 r. i trwająca do roku 2001 restrukturyzacja Polskich Kolei Państwowych zakończona zmianą struktury organizacyjnej PKP.

Mimo że wdrożenie systemu firmy Computron pochłaniało znaczną część zasobów informatycznych, w tle cały czas trwały inne projekty realizowane najpierw przez Centrum Informatyki Kolejnictwa, a później przez dwie siostrzane spółki - PKP Informatyka i Telekomunikacja Kolejowa.

PKP Informatyka sukcesywnie wdrażała takie rozwiązania, jak System Kierowania i Zarządzania Przewozami, System Obsługi Trakcji oraz systemy obsługi handlowej wspomagające rozliczania PKP Cargo z klientami. Spółka nadal pracuje nad aplikacją wspomagającą nadzór nad transportem, umożliwiającą śledzenie zleceń przez Internet. Jednym z niewielu dużych projektów - zakończonych w ostatnich latach - było wdrożenie w Telekomunikacji Kolejowej (wspólnie z NextiraOne) telefonicznego centrum obsługi klienta. Zostało ono oparte na rozwiązaniu Genesys. Centrum ma wspomóc obsługę klientów TK, a docelowo także pozostałych spółek Grupy PKP.

Szefowie Polskich Kolei Państwowych unikali jednak przez lata podejmowania strategicznych decyzji dotyczących informatyzacji. "Było widać, że wszyscy w PKP boją się odpowiedzialności, a wszelkie decyzje podejmowane są bardzo, bardzo długo" - opowiada jeden z dostawców. Decyzji o modernizacji systemów IT nie można było jednak odkładać w nieskończoność, zwłaszcza że w Grupie PKP funkcjonuje dziś ok. 200 różnych aplikacji. Jako że większość systemów wdrażanych w ostatnich latach w Polskich Kolejach Państwowych korzysta z bazy Oracle, a Centrum Informatyki Kolejnictwa i PKP Informatyka współpracują z tym koncernem od 1995 r., wybór Oracle E-Business Suite wydawał się niemal oczywisty.

Szybkie tempo

Aby uniknąć błędów popełnionych przy okazji wdrażania systemu FMIS, dokładnie przygotowano harmonogram wdrożenia nowego systemu w PKP LHS. Prace oparto na metodologii wdrożeniowej Oracle, zakładającej silne zaangażowanie użytkowników na etapie prac wdrożeniowych. "Przed rozpoczęciem wdrożenia Oracle przeprowadził kilkudniowe warsztaty, na których przedstawiono funkcjonalność systemu. Następnie przyjmowaliśmy od użytkowników ich sugestie, ale tylko te najważniejsze. Wdawanie się w dłuższe dyskusje na temat wyglądu poszczególnych ekranów mogłoby doprowadzić do zapętlenia projektu" - mówi Włodzimierz Śmigiera, prezes zarządu PKP Informatyka. "Założyliśmy, że pierwszy etap projektu - wdrożenie księgi głównej - potrwa 3,5 miesiąca" - dodaje.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeszcze w maju br. rozpocznie się drugi etap projektu, wdrożenie modułów wspomagających logistykę. Będzie on trudniejszy, ponieważ funkcje zawarte w Oracle E-Business Suite, związane z obsługą magazynów i gospodarką materiałową, mają być zintegrowane z aplikacjami dziedzinowymi pracującymi już w PKP LHS. Na szczęście, zostały one napisane przez specjalistów PKP Informatyka z wykorzystaniem narzędzi Oracle'a. Zdejmuje to z barków zespołu projektowego co najmniej jeden problem, tj. integrację i spójność danych.

Po zakończeniu wdrożenia, nowy system ma być oferowany w modelu ASP (Application Service Provisioning). "Spółki Grupy PKP od lat korzystają z takiej formy udostępniania systemów informatycznych. Wdrożenie kolejnej aplikacji oferowanej w taki właśnie sposób wydaje się rozwiązaniem najbardziej naturalnym" - mówią przedstawiciele zespołu projektowego.

Nowe perspektywy, nowi klienci

Zakończenie z powodzeniem projektu w PKP LHS będzie najlepszą rekomendacją dla innych spółek Grupy PKP. W kolejce do wdrożenia zintegrowanego systemu ERP czekają: PKP Warszawska Kolej Dojazdowa, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, PKP Intercity, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo, PKP Przewozy Regionalne i kilka zakładów odpowiedzialnych za utrzymanie i naprawę infrastruktury kolejowej. PKP Informatyka nie zamierza jednak ograniczać oferty do wdrożeń Oracle E-Business Suite w obrębie Grupy PKP. Firma chce wyjść z usługami serwisowymi i integratorskimi na zewnątrz, o czym zresztą jej przedstawiciele wspominają od lat. "Chcemy oferować nasze doświadczenia innym spółkom zajmującym się transportem kolejowym, ale także firmom niezwiązanym z tym sektorem" - podkreśla Włodzimierz Śmigiera. Za taką strategią przemawia kilka czynników. Są nimi: liczący ponad 150 osób zespół programistów PKP Informatyka (z dużym doświadczeniem w technologiach Oracle i Business Objects), zespół zarządzania siecią WAN, a także sieć dziesięciu oddziałów na terenie Polski. "Podczas przygotowań do projektu w PKP LHS zespół PKP Informatyka otrzymał także ogromny zastrzyk wiedzy z zakresu metodologii i organizacji projektów" - mówi Grzegorz Kulągowski, dyrektor sprzedaży w sektorze produkcja i logistyka w Oracle Polska.

Przeciwko strategii wyjścia z usługami poza Grupę PKP przemawia przede wszystkim brak doświadczenia w sprzedaży usług. Spółka dopiero rozbudowuje dział marketingu i sprzedaży. Ma jednak już na koncie pierwsze sukcesy. Prawdopodobnie wkrótce PKP Informatyka rozpocznie projekt informatyzacji powstałego w 2003 r. Urzędu Transportu Kolejowego. O wdrożenia systemu ERP dopytują się również inni klienci.

Nawet jednak bez dodatkowych kontraktów wystarczy jeden projekt w którejś z dużych spółek PKP, aby informatycy z warszawskiej spółki mieli pracę na lata.


TOP 200