Informatyka na celowniku

Bumar ma być nowoczesną, konkurencyjną, sprawnie zarządzaną korporacją. Do osiągnięcia tego celu potrzebuje informatyki.

Metryczka

Firma: Grupa Bumar

Branża: przemysł zbrojeniowy

Produkty: uzbrojenie, amunicja, sprzęt wojskowy

Zatrudnienie: 10 tys. osób

Przychody: 3 mld zł w 2010 r.

Kluczowe systemy IT

Nazwa systemu: SAP ERP

Do czego służy: System klasy ERP skonsolidował i uporządkował zarządzanie finansami grupy, planowanie zasobów, planowanie i prowadzenie projektów

Nazwa systemu: Cognos IBM

Do czego służy: System gromadzi dane z wielu spółek grupy i ich systemów. Na podstawie scentralizowanych danych pozwala podejmować odpowiednie decyzje zarządcze

Grupa Bumar, powstała w 2002 roku, przechodzi gruntowną restrukturyzację. Wdraża strategię rozwoju, która została zapisana w rządowej strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012. "Nie można sobie tego wyobrazić bez zastosowania narzędzi IT. Są one niezbędne. Jednocześnie muszą być zintegrowane dla całej grupy, wykorzystywane jednakowo w różnych spółkach: od tych, które produkują masowe produkty, po takie, które tworzą tylko prototypy. Na dodatek mamy w grupie małe i duże spółki" - mówi Edward Nowak, prezes zarządu, Bumar sp. z o.o. Trzeba wziąć pod uwagę, że niektóre ze spółek wchodzących w skład grupy zostały już wcześniej dobrze zinformatyzowane. "Naszym celem była jedna platforma zarządzania dla wszystkich spółek. Poszukiwaliśmy firmy i systemu, który wszystko zintegruje bez naruszenia obecnie stosowanych rozwiązań" - wyjaśnia Edward Nowak. Bumar sp. z o.o. nadzoruje i zarządza polityką handlową oraz produktową w tzw. dywizjach i pozostałych firmach grupy.

Dziś w skład grupy wchodzą cztery dywizje produktowe: Ląd, Żołnierz, Amunicja oraz Elektronika. Grupa liczy 40 firm, w których pracuje 14 tys. osób. Przebudowa struktur zarządzania wymagała zastosowania narzędzi IT, które pozwolą zbierać kluczowe informacje o kosztach, zasobach i finansach oraz będą wspomagać zarządzanie produkcją i podnosić efektywność pracy. Poszukiwane były systemy wspierające procesy decyzyjne podejmowane w grupie oraz kontrolujące realizację postawionych przez zarząd zadań.

"Przychodząc do Bumaru, wiedziałem, że grupa i wchodzące w jej skład spółki potrzebują zmiany stylu zarządzania, zmiany kultury firmy. Kiedy zaczynałem przed czterema laty, tylko trzy spółki były na plusie, dziś tylko dwie są nierentowne" - mówi Edward Nowak.

Korzyści przewyższają wydatki

Po trzech latach pracy, jako wiceprezes odpowiedzialna za finanse, postrzegam Bumar jako zupełnie inną firmę - zmienioną i nowoczesną, z profesjonalnymi narzędziami zarządzania.

Aldona Wojtczak, wiceprezes ds. finansowych, Bumar sp. z o.o.

Fundamentem rozwoju był system SAP ERP. Jego wdrożenie rozpoczęło się trzy lata temu. Podjęto także decyzję o wdrożeniu systemu Cognos IBM. Prace ruszyły półtora roku temu. Dzisiaj z obu systemów korzysta stu użytkowników. Za wdrożenie SAP ERP w Bumarze odpowiadało dziesięciu konsultantów IBM. Wdrożenie IBM Cognos realizowała spółka S&T.

"Efekty wdrożenia systemu SAP widzimy codziennie. Zaczynamy dostrzegać rewolucję informacyjną, jaką przynosi zamknięcie wdrożenia IBM Cognos w całej grupie. Po trzech latach pracy postrzegam Bumar jako zupełnie inną firmę - zmienioną i nowoczesną, z profesjonalnymi narzędziami zarządzania" - mówi Aldona Wojtczak, wiceprezes ds. finansowych, Bumar sp. z o.o. Jej zdaniem, wdrożenie tak kompleksowego rozwiązania, jakim są systemy ERP, wymaga zmian nie tylko całych procesów, ale głównie zmian mentalności pracowników, użytkowników systemu. "Ta wartość zmiany, którą można nazwać wzrostem jakości kapitału ludzkiego, w Bumarze jest widoczna gołym okiem i jest wielką wartością dodaną dla naszej firmy" - dodaje Aldona Wojtczak.

Wdrożenie systemu SAP ERP zajęło Bumarowi blisko trzy lata. Najpierw objęto nim część finansowo-księgową i kontrolingową, później część logistyczną, handlową, zarządzania funduszami i projektową. IBM dostarczył platformę POWER i5 i bazę danych IBM DB2. Dodanie do tego rozwiązania klasy , IBM Cognos, umożliwiło zmniejszenie kosztów i poprawę efektywności działań oraz usprawnienie wielu procesów biznesowych. Poprawiła się komunikacja w grupie.

"Uzyskane korzyści są dużo większe niż wydatki na systemy. Uzyskaliśmy narzędzie do sprawnej konsolidacji całej grupy".

Edward E. Nowak, prezes zarządu, Bumar sp. z o.o.

Wprowadzono centralne zarządzanie i składowanie danych w jednej bazie, która jest dla wszystkich dostępna w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pracownicy na każdym szczeblu są w stanie podejmować decyzje na bazie lepszych, bardziej aktualnych informacji.

Wdrożenie obu systemów pozwoliło na poprawę sposobu zarządzania przepływem pieniędzy. Łatwiej jest oszacować zasoby przeznaczone na każdy projekt, a przez to lepiej ułożyć harmonogram jego realizacji i zmniejszyć związane z nim koszty. Zarządzający mają wgląd w informacje, gdzie dokładnie ponoszone są wydatki i jaka jest ich wysokość.

"Uzyskane korzyści są dużo większe niż wydatki na systemy. Uzyskaliśmy narzędzie do sprawnej konsolidacji całej grupy" - deklaruje Edward Nowak. Prezes Bumaru określił wielkość inwestycji na kilka milionów. Zwrot zakładany jest w ciągu 2-3 lat.


TOP 200