Informatyczne służby miejskie

Nowoczesne technologie mają duży wpływ na codzienne życie mieszkańców miast. Ułatwiają je, stymulują rozwój gospodarczy i pomagają ograniczać zanieczyszczenie środowiska.

Ranking Networked Society City Index

1. Singapur

2. Sztokholm

3. Seul

4. Londyn

5. Paryż

6. Nowy Jork

7. Tokio

8. Los Angeles

9. Szanghaj,

10. Pekin,

11. Sydney,

12. Moskwa,

13. Buenos Aires,

14. San Paulo,

15. Istambuł,

16. Meksyk,

17. Kair,

18. Bombaj,

19. Dżakarta,

20. Deli,

21. Manila,

22. Johannesburg,

23. Dhaka,

24. Karaczi,

25. Lagos

Dziś ponad połowa światowej populacji mieszka w obszarach zurbanizowanych. Do 2030 r. ten odsetek wzrośnie do 60%. Do 30 zwiększy się także liczba miast powyżej 10 mln mieszkańców. Istotne jest, aby był to wzrost zrównoważony, co mają umożliwić m.in. nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

Koncern Ericsson z firmą badawczą D.Little przeprowadził analizę 25 największych na świecie miast pod kątem 26 wskaźników określających, w jaki sposób lokalna administracja wykorzystuje ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) do poprawy jakości życia mieszkańców. "Pokazujemy przykłady, w jaki sposób ICT może wspomagać wzrost miasta. Nasz indeks może stanowić inspirację do dialogu z decydentami, pokazać im, że ICT przyczynia się do osiągnięcia sukcesu organizacyjnego i społecznego - z perspektywy gospodarczej, środowiskowej i socjalnej" - wyjaśnia Erik Kruse z laboratorium Networked Society w Ericssonie.

W rankingu wzięto pod uwagę dojrzałość ICT w miastach, rozumianą jako inwestycje w te technologie, ich dostępność, działanie i stopień wykorzystania. Drugi obszar badania pokazuje korzyści w trzech kategoriach: społecznej, gospodarczej i ekologicznej. Korzyści te widoczne są w sferach, takich jak: ochrona zdrowia, edukacja, wyniki gospodarcze, wydajność miasta i ochrona środowiska.

Wielki plan Singapuru

W rankingu Networked Society City Index na pierwszym miejscu znalazł się Singapur, który realizuje strategię intensywnej informatyzacji od 2006 r., pod nazwą iN2015. Szczegółowy plan zakłada budowę inteligentnego społeczeństwa i globalnego miasta, rozwój infrastruktury, sektora przemysłowego i telekomunikacyjnego oraz tworzenie wiedzy. Pierwsze miejsce w rankingu miasto zawdzięcza m.in. informatyzacji służby zdrowia. Pacjenci mają elektroniczne karty, które zawierają dane dostępne z każdej placówki medycznej w mieście. Miastu udało się także zredukować emisję spalin - aż 65% mieszkańców korzysta z komunikacji miejskiej, a nie prywatnych aut (m.in. dzięki elektrycznemu systemowi pobierania opłat przy wjeździe do metropolii). Efekty tych inicjatyw są monitorowane przez władze i ogłaszane publicznie - pokazywane jest ich przełożenie na zatrudnienie, wzrost i tworzenie wartości dodanej.

Sztokholm, który znalazł się na drugim miejscu rankingu, ma podobny stopień dojrzałości ICT, ale nie ma tak całościowego i szczegółowego planu rozwoju jak Singapur.

Pod względem rozwoju e-administracji doceniony został Seul, w którym coraz więcej spraw urzędowych mieszkańcy mogą załatwiać bez wychodzenia z domu.

Samochód na telefon

Według autorów rankingu, Nowy Jork, Paryż, Tokio i Londyn reprezentują podobny, wysoki poziom dojrzałości ICT. Paryż wyróżnia się umiejętnością wspierania innowacji opartych na ICT. Jedną z najciekawszych inicjatyw jest system elektronicznej rezerwacji i wypożyczania 3 tys. elektrycznych samochodów zaparkowanych w całym mieście, który ma wejść w życie pod koniec bieżącego roku. Może to być początek nowej ery transportu publicznego, wspieranej przez sprawne technologie teleinformatyczne.

Londyn i Nowy Jork stawiają na dostępność informacji - mieszkańcy mogą korzystać w serwisach internetowych administracji publicznej ze szczegółowych danych - statystyk i map. Ma to na celu poprawę jakości usług publicznych.

Przyjazne podatki

W średnim segmencie rankingu znalazło się San Paulo, które stara się wykorzystać ICT do zwiększenia efektywności administracji publicznej. Władze pracują nad identyfikacją, rozpowszechnieniem i wspieraniem implementacji sprawdzonych modeli ICT w mieście. Jednym z ciekawych pomysłów jest wprowadzenie elektronicznego rachunku, który ma zastąpić tradycyjne papierowe. System jest własnością miasta. Elektroniczny dokument (NF-e) pozwala użytkownikowi korzystać z serwisów związanych z rejestracją podatkową. Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z systemu, wprowadzono 50-proc. zniżkę na podatek od nieruchomości. Funkcjonuje także elektroniczny system, który upraszcza założenie firmy, oraz system informacyjny Infoloc@l, który dostarcza georeferencyjne mapy środowiska socjoekonomicznego, wskaźniki i analizy.

Praca u podstaw

Jednym z miast, które uzyskały najgorsze wyniki, jest Manila. Jest to jednak jeden z najaktywniejszych na świecie ośrodków pod względem korzystania z wiadomości SMS - mieszkańcy mają telefony komórkowe, ale nie mają komputerów. Podobny trend widoczny jest zresztą w miastach afrykańskich. Rząd Filipin stara się wspierać rozwój ICT, a Manila ma być najważniejszą lokalizacją przyciągającą zagranicznych inwestorów w branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Jedną z interesujących inicjatyw jest program iSchool dla 4,5 tys. szkół publicznych, który ma wprowadzać dzieci i młodzież w świat nowoczesnych technologii.

Zdaniem autorów raportu, w miastach, które zajęły ostatnie miejsca w rankingu, takich jak Manila, Johannesburg czy Lagos, postęp będzie możliwy dzięki ułatwieniu mieszkańcom dostępu do technologii teleinformatycznych. Miasta te muszą także pracować nad integracją ICT z administracją publiczną i poprawieniem efektywności działania.

Komentarz

Zrównoważony rozwój kluczem do sukcesu

Jednym z najważniejszych obszarów naszych działań są prace nad projektem Smart Commuting w Sztokholmie. Jest to koncepcja platformy, która będzie łączyła różne aplikacje służące usprawnieniu komunikacji w mieście, ograniczeniu emisji CO2, lepszemu wykorzystaniu zasobów. Dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacyjnym, takim jak wideokonferencje, można zredukować liczbę podróży służbowych, stworzyć wirtualne biuro i zmniejszyć częstotliwość dojazdów pracowników.

Prowadzimy badania zachowań konsumenckich na całym świecie, określamy, jakie czynniki wpływają na zmiany zwyczajów konsumenckich. Dyskutujemy z przedstawicielami administracji i organizacji pozarządowych na temat wyników naszych badań.

Istotne jest wsparcie ze strony administracji publicznej oraz finansowanie tego rodzaju badań, a później innowacji. Jeśli jest to zupełnie nowy obszar, sprawdza się partnerstwo publiczno-prywatne i klastry. W Szwecji tego rodzaju współpraca dobrze się układa, ale zdaję sobie sprawę, że jest to kraj pod tym względem wyjątkowy.

Matilda Gennvi Gustafsson, Sustaiability Director w firmie Ericsson


TOP 200