Informatyczna strona wyborów 2006

System "Platforma Wyborcza", wspomagający liczenie głosów w tegorocznych wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę (12 listopada) jest gotowy do pracy - zapewniają przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej. Od ostatnich wyborów, pojawiło się w nim kilka nowości, które mają usprawnić procedurę obliczania oddanych głosów.

Platforma wyborcza

Autorem systemu "Platforma Wyborcza" jest firma Pixel Technology z Łodzi, która została wybrana na partnera technologicznego Państwowej Komisji Wyborczej po wygranym przetargu w 2004 r. Dwa lata wcześniej Pixel był obwiniany o opóźnienia w zliczaniu głosów w wyborach samorządowych. "Do awarii systemu informatycznego przyczyniły się nie tylko błędy w oprogramowaniu Pixel Technology, ale także w centralnej bazie danych wykonanej przez Prokom Software" - stwierdziła w 2003 r. Najwyższa Izba Kontroli.

Pixel zaoferował jednak najniższą cenę na system, który ma obsługiwać kolejne wybory aż do tegorocznych. System tej firmy kosztował 3,2 mln zł. Prokom wyceniał swój system na 25,4 mln zł, CL na 10,4 mln zł zaś ATM na 6,7 mln zł. Kontrolę jakości przeprowadziła firma 4Pi za 0,9 mln zł. Umowa z Pixel Technology wygasa z końcem 2006 r. Państwowa Komisja Wyborcza jest właścicielem systemu "Platforma Wyborcza" i planuje system utrzymywać i rozbudowywać. "Chcemy zbudować centralny system rejestru wyborców i spisu wyborców równolegle z projektem integracji rejestrów państwowych w ramach budowy PESEL2" - zapowiada Romuald Drapiński, wicedyrektor zespołu ds. informatycznego systemu wyborczego i statystyki wyborczej w Krajowym Biurze Wyborczym.

System "Platforma Wyborcza" po raz pierwszy zastosowano podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. Później był poszerzany o odpowiednie moduły obsługujące wybory parlamentarne i prezydenckie w 2005 r. Wówczas kupiono także podsystem Kalkulator Wyborczy za 0,6 mln zł. Ostatnim etapem projektu było powstanie modułu do obsługi wyborów samorządowych. "Od czasu poprzednich wyborów 'Kalkulator Wyborczy' został rozbudowany o dodatkowe funkcje m.in. podwójne wprowadzenie w komisji obwodowej, symbol kontrolny wydrukowany na protokole, który jest podstawą weryfikacji w terytorialnej komisji wyborczej oraz rozszerzenie wydruku protokołu komisji obwodowej o pola opisowe" - mówi Romuald Drapiński. Nowe funkcje mają usprawnić liczenie głosów i obniżyć ryzyko popełnienia pomyłek m.in. na etapie wprowadzania danych przez operatora w Obwodowej Komisji Wyborczej.

Nowa ordynacja

Największym wyzwaniem dla informatycznego zespołu PKW było dostosowanie systemu do uchwalonej we wrześniu nowej ordynacji wyborów samorządowych wprowadzająca tzw. "blokowanie list". "Przeprowadziliśmy dwa pełne testy systemu 30 października i 6 listopada" - mówi Romuald Drapiński. Przyznaje jednak, że najbardziej optymalnym okresem w przypadku wszelkich zmian w ordynacji są co najmniej trzy miesiące na budowę, testy i audyt systemu. Pośpiech rządzącej koalicji sprawił, ze PKW miało o połowę mniej czasu. Dopiero w zeszłym tygodniu stało się jasne, że wybory samorządowe odbędą się według nowej ordynacji, gdy Trybunał Konstytucyjny uznał ją za zgodną z konstytucją. "Dzięki modularności systemu, bylibyśmy gotowi i na taką ewentualność" - dodaje Romuald Drapiński.

Wyniki z kart do głosowania po zamknięciu lokali wyborczych zostaną wprowadzone do komputera przy pomocy aplikacji "Kalkulator Wyborczy". "Prawie 98% danych będzie wprowadzona w Obwodowej Komisji Wyborczej. Duża część danych będzie wysłana do systemu z obwodu, część danych trafi do systemu z nośników zewnętrznych - dyskietki"- mówi Romuald Drapiński. Wprowadzone dane zostaną wydrukowane - papierowa forma wyników wyborów jest - zgodnie z obowiązującym prawem - nadrzędna wobec elektronicznej. Po sprawdzeniu uzyskanych danych w formie papierowej, ich elektroniczna wersja jest autoryzowana cyfrowo przez przewodniczącego komisji obwodowej (to nowość w systemie). Przewodniczący otrzymali elektroniczne licencje wygenerowane przez system na podstawie przyznanego wcześniej loginu i hasła. W ten sposób autoryzowane wyniki zostaną przekazane do serwera wojewódzkiego i dalej do właściwej komisji terytorialnej.

Sprzęt i łącza

W obwodzie i terytorialnych komisjach wyborczych zostanie wykorzystany podstawowy zestaw komputerowy przyłączony do sieci publicznej - w dużych miastach i powiatach w terytorialnych komisjach pracować będzie kilka komputerów połączonych w sieć lokalną. W centrach wojewódzkich zostaną wykorzystane trzy serwery (aplikacyjne i bazy danych) oraz symetryczne łącze do sieci publicznej 3-6 Mb (dostarczane m.in. przez firmy GTS, Crowley). Wykorzystane zostaną także lokalne sieci MAN oraz łącza innych operatorów. Jako łącze zapasowe zostaną wykorzystane łącza DSL 4 Mb (dostarczone m.in. przez TPSA i Dialog ) i lokalne sieci MAN. Dodatkowo jako łącze technologiczne i zapasowe zostanie wykorzystana technologia GPRS (EDGE) od Plus GSM. Zewnętrzny zasób stanowić będą cztery serwery z łączem ok. 100 Mb dostarczone przez home.pl do dystrybucji oprogramowania i plików definicyjnych. W centrali PKW zostanie wykorzystane kilkanaście serwerów, łącze 8-34 Mb (od Exatela) i łącze zapasowe 4-8 Mb (GTS).

Wizualizację wyników wyborów na specjalnej stronie internetowej przygotuje firma EoNetworks. Na stronie PKW znajdzie się odnośnik "Wizualizacja - Wybory Samorządowe 2006" - www.wybory2006.pkw.gov.pl Pierwsze wstępne wyniki wyborów będą publikowane w miarę otrzymywania informacji z obwodowych komisji.

Wybory w liczbach

Do obsługi wyborów zostanie wykorzystane

25 tys. komputerów,

80 serwerów,

16 symetrycznych łącz do sieci publicznej,

49 łączy typu DSL,

49 łączy typu GPRS (16 EDGE), 20 serwerów centralnych oraz tzw. zewnętrzny zasób.

Na temat przyczyn niedostępności strony PKW z wizualizacją wyników wyborów piszemy w artykule: Gdzie są wyniki wyborów?

***

Zapraszamy także do lektury artykułów opublikowanych przy okazji zeszłorocznych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Wśród nich:

Kiedy zagłosujemy przez internet?

Warszawa i Sopot głosowały elektronicznie

Jak to się robi w Głuchołazach

Jak policzą Twój głos?

Więcej: http://www.computerworld.pl/wybory/

Aktualizacja: 13 listopada 2006 11:23

Witryna internetowa PKW, na której powinny znaleźć się wizualizacje wyników jest niedostępna. "Witryna PKW jest obciążona 10-krotnie bardziej niż podczas przeprowadzanych testów. A były one przeprowadzane przy założeniu dość dużych obciążeń "- mówi Romuald Drapiński, wicedyrektor zespołu ds. informatycznego systemu wyborczego i statystyki wyborczej w Krajowym Biurze Wyborczym. "Odwiedzają ją setki tysięcy zainteresowanych". Według Drapińskiego, prowadzone są prace, które przywrócą niebawem prawidłowe działanie witryny.

Za wizualizację odpowiedzialna jest firma Eo Networks.

Na temat przyczyn niedostępności strony PKW z wizualizacją wyników wyborów piszemy w artykule: Gdzie są wyniki wyborów?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200