Informatyczna polityka państwa

Premier Waldemar Pawlak wystąpił na Forum Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych w Łańsku na Mazurach. Wobec licznie zgromadzonych tam przedstawicieli "lobby komputerowego" Premier przedstawił strategię rozwoju zastosowań informatyki w administracji rządowej w Polsce, podkreślając kluczową rolę informatyki w sferze zarządzania państwem. W swoim wystąpieniu Waldemar Pawlak skrótowo omówił najważniejsze, z punktu widzenia przyszłości administracji rządowej, przedsięwzięcia informatyczne.

Premier Waldemar Pawlak wystąpił na Forum Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych w Łańsku na Mazurach. Wobec licznie zgromadzonych tam przedstawicieli "lobby komputerowego" Premier przedstawił strategię rozwoju zastosowań informatyki w administracji rządowej w Polsce, podkreślając kluczową rolę informatyki w sferze zarządzania państwem. W swoim wystąpieniu Waldemar Pawlak skrótowo omówił najważniejsze, z punktu widzenia przyszłości administracji rządowej, przedsięwzięcia informatyczne.

Są to np.: Poczta Elektroniczna Administracji Rządowej PEAR, implementacja sieci metropolitalnych w ważniejszych ośrodkach kraju oraz projekt infostrady rządowej.

Infostrady oraz bazy danych są wg Premiera czynnikiem dzięki którym będzie można korzystać z systemów wspomagających decyzję na poziomie całego państwa, a także mniejszych organizacji takich jak np. przedsiębiorstwa.

Rząd obecnie prowadzi prace mające na celu wsparcie legislacyjne rozwoju krajowej informatyki. Opracowywane są akty wykonawcze do ustawy o ochronie praw autorskich, kończy się procedura uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, przewidywana jest rychła nowelizacja ustaw o łączności, statystyce i ochronie tajemnicy państwowej, opracowywany jest projekt ustawy o ochronie danych osobistych.

Aby uporządkować i skoordynować przedsięwzięcia, które są prowadzone w wielu dziedzinach związanych z administracją rządową, Premier utworzył stanowisko pełnomocnika ds. informatyki. Został nim Marek Car, nasz były współpracownik. W swoim wystąpieniu na Forum SRSO Marek Car zobowiązał się do grudnia br. przedstawić raport dotyczący realizacji przedsięwzięć w tej dziedzinie.

Obecny na spotkaniu minister łączności Andrzej Zieliński wyraził swą dezaprobatę wobec nieskoordynowanego tworzenia struktur sieciowych na terenie kraju. Mówiąc o Kolpaku, Telbanku, Polpaku itp., sugerował potrzebę projektowania i realizacji zamierzeń tego typu, tylko przez jedną, bliżej nie określoną z nazwy instytucję.

Minister Małgorzata Kozłowska, przedstawiciel KBN, w swoim wystąpieniu zaoferowała administracji rządowej usługi NASK-u.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200