Informatycy w administracji publicznej

21 lutego zainaugurowano drugą edycję studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego dla kierowników komórek IT administracji, organizowanych w ramach projektu „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany informacji oraz podnoszenia kompetencji”.

Pierwsza edycja studiów rozpoczęła się w październiku 2013 r. Program studiów umożliwia zarówno indywidualny rozwój zawodowy uczestników poprzez zapoznawanie się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi zmieniającej się techniki cyfrowej, jak i wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych.

Studia przeznaczone są do osób kierujących komórkami IT (lub do ich zastępców) w urzędach centralnej administracji rządowej tj. ministerstwach lub urzędach przez nie nadzorowanych bądź im podległych, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, wojewódzkich komendach policji lub regionalnych urzędach statystycznych.

Zobacz również:


TOP 200